10.08.2011

Päätös Helsinki-Vantaan toiminnasta – muutoksenhakuaika päättyy 5.9.

Nurmijärven kunta jätti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle aikanaan pitkän lausunnon lentomelusta ja lentoalueista. Nyt lupapäätös on valmistunut ja päätökseen on liitetty Nurmijärven lausunnon pohjalta seuraavia määräyksiä:

Määräyksen 2.1. mukaan siviililentotoiminnassa on yöllä klo 23.00-06.00 käytettävä ensisijaisena laskeutumiskiitotienä kiitotietä 15 ja suihkukoneiden ensisijaisena lentoonlähtökiitotienä kiitotietä 22R, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä.

Määräyksen 2.2. mukaan lentoonlähdöt kiitotieltä 15 ja laskeutumiset kiitotielle 33 on kielletty klo 22.00-07.00 välisenä aikana, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä. Määräys ei koske potkurikoneiden lentoja klo 22.00-23.00 ja klo 06.00-07.00 välisenä aikana.

Määräyksen 3.2. mukaan lentoonlähdöt ja laskeutumiset klo 00.30-05.30 välisenä aikana on kielletty muilla kuin vähämeluisilla suihkukoneilla ja potkurikoneilla. Määräys ei koske ilma-aluksia, joiden aikataulun mukainen lähtö- tai laskuaika on ennen klo 00.30 ja jotka ovat myöhästyneet teknisten syiden, sääolosuhteiden tai muiden pakottavien syiden vuoksi. Määräys rajoittaa siten ns. laajarunkokoneiden nousuja ja laskuja yön herkimpänä aikana. Koneiden lennot ovat mahdollisia, jos lennon myöhästymiseen on olemassa pakottava syy.

Määräyksen 3.3. mukaan laskeutumisten määrä klo 00.30-05.30 välisenä aikana suihkukoneilla ei saa lisääntyä olennaisesti vuosien 2007-2009 vuosikeskiarvosta.

Määräyksen 3.4. mukaan lentoonlähdöt ja laskeutumiset yksinomaan rahtia kuljettavilla suihkukoneilla on kielletty klo 00.30-05.30.

Määräyksen 3.5. mukaan Finavia Oyj:n on lentokoneiden aiheuttaman yöaikaisen melun vähentämiseksi esitettävä selvitys toimista meluisten suihkukoneiden toiminnan rajoittamisesta klo 00.30-05.30 välisenä aikana, muiden suihkulentokoneiden laskeutumisten lukumäärän kasvun rajoittamisesta klo 00.30-05.30 välisenä aikana sekä yksinomaan rahtia kuljettavien suihkukoneiden toiminnan rajoittamisesta klo 00.30-05.30 välisenä aikana.

Lentotoimintaa lentoasemalla on rajoitettava määräysten 3.1.-3.5. mukaisesti 1.4.2013 alkaen.

Lupamääräyksen 4 mukaan laskeutuvien lentokoneiden aiheuttaman melun vähentämiseksi Finavia Oyj:n on järjestettävä ilmatilan hallinta lentoturvallisuuden ja kapasiteetin salliessa siten, että lentoyhtiöt voivat tehdä lähestymisen jatkuvan korkeuden vähentämisen menetelmällä (CDO). Määräys ei koske laskeutumisia kiitoteille 22L ja 04L kiitoteiden riippumattoman rinnakkaiskäytön tilanteessa. CDO-lähestymisten osuuden tavoitetaso vuosikeskiarvona on klo 22.00-07.00 välisenä aikana 80 % ja klo 22.00-07.00 välisenä aikana 70 % sekä kiitoteiden riippumattoman rinnakkaiskäytön aikana kiitoteillä 22R ja 04R 60 %. Tavoitteeseen tulee pyrkiä 31.12.2015 mennessä. Toteumasta ja sen kehitykseen vaikuttaneista toimenpiteistä ja tapahtumista tulee raportoida määräyksessä 40 tarkoitetun vuosiraportoinnin mukaisesti.

Määräyksen 5 mukaan Finavia Oyj:n on laadittava Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteen yleinen melunhallintasuunnitelma, josta käy ilmi lennonjohdon toimintatavat ohjata siviililentoliikennettä eri liikennetilanteissa ja aikoina. Suunnitelma tulee toimittaa 31.12.2012 mennessä tiedoksi mm. Nurmijärven ympäristölautakunnalle.

Määräyksen 5.1. mukaan Finavia Oyj:n on laadittava tekninen selvitys lähestyvien lentokoneiden melunhallinnasta. Selvityksessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti melunhallintaan jatkuvan korkeuden vähentämisen menetelmällä (CDO) ja sen yhteydessä toteutettaviin melua vähentäviin lähestymismenetelmiin, kuten pienen tehoasetuksen ja pienen vastuksen menetelmä (Low Power – Low Drag). Selvitys on toimitettava 31.12.2012 mennessä tiedoksi mm. Nurmijärven ympäristölautakunnalle.

Määräyksen 5.2. mukaan määräyksessä 5.1. tarkoitetussa selvityksessä on esitettävä erillinen suunnitelma yöaikaisten (klo 22.00-07.00) lähestymisten melunhallinnasta mm. kehittämällä kiitoteiden käyttötapoja, maksuohjausta, julkaisemalla erityisiä yöaikana voimassa olevia lähestymis- ja laskeutumismenetelmiä sekä hyödyntämällä kehittyviä navigointimenetelmiä. Suunnitelman mukaiset toimet on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä osaksi lennon-johdon käytäntöjä. Suunnitelma on päivitettävä kolmen vuoden välein. Suunnitelma tulee toimittaa 31.12.2012 mennessä tiedoksi mm. Nurmijärven ympäristölautakunnalle.

Melun mittaamisesta on määrätty lupamääräyksissä. Määräyksen 34.1. mukaan Nurmijärven Kirkonkylän jatkuvatoimisen mittausaseman lisäksi lentoaseman lentoliikenteen aiheuttamaa melua on mitattava jatkuvatoimisesti myös Nurmijärven Palojoella viimeistään 1.1.2012 alkaen.

Muutoksenhakuaika tehdystä päätöksestä loppuu 5.9.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram