01.12.2011

Durban

Etelä-Afrikassa käydään parhaillaan ilmastokokousta, jossa konsensusperiaattella pyritään saamaan maita sitoutumaan ilmastotyöhön.

Suomen kannalta metsien hiilinielulaskenta on yksi keskeisiä ongelmakohtia.

Olemme ilmastoasioissa vastuullisesti toimiva maa, joka haluaa kantaa vastuunsa tulevaisuudesta.

Emme kuitenkaan voi sallia laskentamallia, jossa hyvä metsänhoitomme kääntyisi meitä vastaan ja tulkittaisiin ilmastopäästöksi.

Suomen metsistä – vihreästä keuhkostamme on pidetty hyvää huolta ja käytämme metsiämme vastuullisesti. Laskentamallin tulee mahdollistaa kestävästi hoidettujen metsien käyttö myös jatkossa.

Toivon edustajiltamme asennetta ja tiukkuutta neuvotella Suomen yhteisen edun puolesta Durbanissa.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram