13.04.2012

Rohkeutta nuorten työllistämiseen

(julkaistu Verkkouutisissa)

Nuorisotyöttömyyteen on puututtava entistä voimakkaammin. Vuonna 2011 nuorten työttömyysaste oli 19,8 prosenttia ja se kääntyi kasvuun jälleen helmikuussa.

Yhteiskuntatakuu on hyvä alku tilanteen korjaamiseksi, mutta nyt pitäisi olla rohkeutta kokeilla kaikkia keinoja nuorten saamiseksi töihin. Esimerkiksi pienemmällä palkalla voitaisiin madaltaa työllistämiskynnystä.

Nuorta ei suuresti lämmitä korkea palkka, jos työtä ei ole. Saksassa ”minitöiden” avulla on onnistuneesti lisätty työllisyyttä. Tällaista mallia kannattaisi kokeilla myös Suomessa. Saksassa työntekijä voi ansaita 400 euroa kuussa verovapaasti. Kulut ovat myös työnantajalle normaalia alhaisemmat. Työehtosopimuksista poikkeaminen voitaisiin rajata alle 25-vuotiaisiin.

Nuoret itse kokevat työnteon tukia mielekkäämmäksi. Selkeä enemmistö nuorista ottaisi vastaan tilapäistäkin työtä työttömyyskorvauksen sijaan tulotason pysyessä samana, selviää vuosien 2009 ja 2010 Nuorisobarometreista.

Meillä on jo nyt harjoittelujaksoja, kursseja ja valmennuksia, joissa usein tehdään oikeita töitä normaalia pienemmällä korvauksella. On tekopyhää tarrautua minimipalkkaan tässä keskustelussa, kun tilanne on tämä. Yhteiskuntatakuuta käsittelevässä raportissa eräs koulutettu ja työkokemusta jo omaava nuori totesi heikosta tilanteesta seuraavasti: ”Itsestä riippumattomista syistä (=huono työllisyystilanne) joutuu sitten ilmaiseksi (työelämävalmennukseen) töihin, mikä ei todellakaan motivoi millään tavalla.”

Palkkakokeilun rajaukseksi voitaisiin myös miettiä kesäaikaa. Nyt asiassa on menty täysin päinvastaiseen suuntaan, kun Palvelualojen ammattiliitto PAM ei hyväksynyt Kaupan liiton ja PAM:in välistä kesäharjoittelijasopimusta. Tämä tulee vaikeuttamaan monen ensimmäisellä tai toisella asteella olevan nuoren mahdollisuuksia saada oikeaa työkokemusta, ellei uusia neuvotteluja saada pikaisesti aikaiseksi.

Kysymys ei ole mistään pienestä asiasta, sillä kauppa työllistää kolmasosan alle 25-vuotiaista nuorista. Koululaisten kesäharjoittelijasopimuksen perusteella kauppa on työllistänyt joka kesä jopa 10 000 nuorta kahdeksi viikoksi.

Saksan mallin käyttöönottoa voidaan tukea olemassa olevin ratkaisuin. Yhteiskuntatakuun yksi parhaita uudistuksia on olemassa olevan palkkatukijärjestelmän vakinaistaminen. Palkkatuki kompensoi työnantajalle nuoren työkokemuksen puutetta. Sanssi-kortin käytöstä tehdyn tutkimuksen mukaan sekä yrittäjät että nuoret ovat olleet tyytyväisiä järjestelmään. Nyt kortin käyttöä pitäisi saada nopeasti laajennettua.

Keskusteltaessa nuorisotyöttömyydestä nuorten omat mietteet pitäisi ottaa entistä paremmin huomioon. On rohkaisevaa, että työolobarometrin mukaan nuoret arvioivat työelämän laadun paremmaksi kuin muut ikäryhmät. Vielä hienompaa on, että ”Nuorten ääni kuuluviin” ?verkkokyselyyn vastanneista lähes puolet kokivat yrittäjyyden aitona mahdollisuutena työllistää itse itsensä. Positiivista suhtautumista olivat avittaneet vanhemmat, opettajat ja omalla esimerkillään nuoret yrittäjät.

Kyselyjen ja tutkimusten valossa nykynuoret eivät ole siis laiskoja tai työtä vierastavia. Kuitenkin, jos työttömyys jatkuu pitkään ja heitä passitetaan kursseilta toisille, ei ole ihme, että ennemmin tai myöhemmin mitta tulee täyteen. Kaikki keinot on otettava käyttöön nuorten työllistämiseksi. Palkkakokeilu on yksi varteenotettava vaihtoehto, jonka käytöstä on hyviä kokemuksia.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram