19.05.2012

Suomeen tarvitaan kyberkoordinaatiota

Eduskunnan hallintovaliokunta on ollut maanantaista 14.5. lähtien Yhdysvalloissa tutustumassa paikalliseen tapaan järjestää sisäisen turvallisuuden asiat. Kaikkien tapaamiemme toimijoiden ? niin FBI:n, kotimaanturvallisuusviraston kuin kongressin ja monien muiden ? kanssa käydyissä keskusteluissa esiin on noussut kyberturvallisuus. Kyberturvallisuusuhat nähdään tällä hetkellä yhtenä vakavimmista yhteiskuntaa uhkaavista asioista ja toistaiseksi ratkaisujen löytämisessä ollaan vielä ongelman leviämistä jäljessä.

Yhdysvaltojen näkökulmasta Suomi näyttäytyy pienen kokonsa ansiosta ketteränä ja toimivana maana, jolla on kovatasoisesta osaamisesta johtuen potentiaalia toimia kokoaan suuremmassa roolissa kyberturvallisuuskysymksissä. Yhdysvalloissa toimijat ja vastuut ovat viranomaistahoilla hajaantuneet, eikä kokonaisuuden koordinointiin Yhdysvaltojen mittakaavassa ole löytynyt ratkaisua.

Suomella on juuri ketteryydestään johtuen mahdollisuus olla edelläkävijä eri toimijatahojen koordinoinnissa. Kyberturvallisuusstrategiaa maallemme laativa työryhmä toivottavasti tulee esittämään mallia koordinoinnin osalta. Uutta viranomaistahoa ei välttämättä tarvittaisi, vaan koordinaatiovastuun voisi ottaa jokin olemassa oleva toimija, kuten valtioneuvoston kanslian tilannekeskus tai Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomainen CERT-FI.
?
Kyberturvallisuudessa vallitsee osittain toisenlaiset realiteetit kuin perinteisessä turvallisuudessa. Keskeistä on se miten uhkakuva nähdään ja että samaa uhkaa torjuvat maat pystyvät tukeutumaan toisiinsa ratkaisujen luomisessa ja uhkien torjunnassa. Suuresta koostaan ja resursseistaan huolimatta Yhdysvallat tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä. Suomella nähdään olevan mahdollisuuksia toimia eräänlaisena ”kyberturvallisuuslaboratoriona” kokonsa ja osaamisensa puolesta. Tämä on mahdollisuus, joka meidän on osattava hyödyntää. Uhka on vakava ja kasvava, eikä kokomme tai sijaintimme anna suojaa kyberrikollisuudelta. Toistaiseksi olemme selviytyneet ilman merkittäviä tietomurtoja tai vahinkoja. Asiat on laitettava kuntoon, ennen kuin niin pääsee tapahtumaan.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram