19.10.2012

Varhainen apu on paras apu

Usein haasteisiin on helpompi puuttua ennen kuin kärpäsistä tulee härkäsiä. Tämä pätee niin valtion velkaantumiseen kuin flunssaankin. Nurmijärvellä varhaisen avoimen yhteistyön, eli varhaisen puuttumisen (Varpu) toimintamalleja lasten ja perheiden tukemiseksi on kehitetty ensimmäisten joukossa Suomessa. Vuonna 2003 liikkeelle lähteneen Varpu-toiminnan tavoitteena on ollut tukea vanhemmuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä, sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Varpun ideana on, että jo suhteellisen pienikin huoli lapsen tai nuoren tilanteesta johtaisi avoimeen yhteistyöhön perheen kanssa. Kyseessä voi olla esimerkiksi kiusaamistapaus koulussa. Mallin avulla pyritään keskustelun kautta selvittämään tilanne mahdollisimman varhain, ja antamaan lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen tukea ja apua. Malliin kuuluu, että huolestunut kunnan työntekijä voi myös pyytää apua muilta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa työskenteleviltä.

Toiminnan periaatteisiin kuuluu olennaisesti osallisuuden lisääminen. Perheet otetaan mukaan, sen sijaan että asioita katsottaisiin vain viranomaisnäkökulmasta. Tavoitteena on myös auttaa lasta omassa toimintaympäristössään, siis päiväkodissa, koulussa tai esimerkiksi harrastusten parissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyö nuorten parissa toimivien järjestöjen kanssa on tärkeää. Jotta osallisuutta voitaisiin lisätä, on palvelujen oltava helposti saavutettavia.

Lasten ja nuorten palveluiden lisäksi varhaisen avoimen yhteistyön mallia sovelletaan kunnan työhyvinvoinnissa. Sen käyttöönottoa on harkittu myös ikäihmisten palveluissa. On ollut hienoa nähdä, kuinka yksittäisestä projektista, uskalluksesta heittäytyä mukaan uuteen, on kasvanut näinkin hyvä ja toimiva juttu, jolla on aidosti voitu auttaa monia ja puuttua ongelmiin riittävän ajoissa. Malli on osoitus siitä, että uusilla toimintatavoilla voidaan saavuttaa paljon. Ja toisaalta siitä, että voimavarojen kohdentaminen oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan voi säästää paljon jossain toisessa vaiheessa.

Kunnan pitää jatkossakin pyrkiä miettimään, miten palveluita voitaisiin kehittää ja parantaa asiakaslähtöisesti ja ongelmia ennaltaehkäisevästi.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram