04.04.2013

Summa summarum – kehysriihestä

Kehysriihestä on nyt vierähtänyt kaksi viikkoa. Normaalisti mediassa olisi ehditty tässä ajassa käydä läpi hallituksen päätökset. Nyt kuitenkin julkisessa keskustelussa on keskitytty vain yhteen kysymykseen, siis osinkoverotuksen yksityiskohtiin. Keskustelu on ennen aikaista, sillä varsinaisten lakien säätäminen vasta alkaa – riihessä vedettiin yhdessä suuret linjat. Harmillisinta on kuitenkin ollut, miten muut päätökset ovat jääneet osinkoverokeskustelun varjoon.

Odotukset ennen riihtä olivat korkeat ja hallitukselta odotettiin suuria päätöksiä. Tähän vaikutti myös työmarkkinajärjestöjen epäonnistuminen. Kun palkoista ei voitu edes keskustella, lisäsi tämä entisestään hallituksen paineita ryhtyä toimiin suomalaisen työn ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Selvää on, että lopputulos oli positiivinen yllätys kaikille. Jyrki Kataisen johdolla kuuden puolueen hallitus alensi yritysten maksamaa yhteisöveroa huikeat 4,5 %, muokkasi osinkoveroa kannustavampaan suuntaan ja monin muin toimin antoi vahvan luottamusta rakentavan signaalin talouselämälle.

Hallituksen verouudistukseen liittyviä ajatuksiani voit lukea tarkemmin täältätäällä*http://www.verkkouutiset.fi/index.php/blogit/72-vieras-blogi-uusin-blogi/117972-makela-asuntopolitiikka-ei-hoidu-sormia-napsauttamalla*

Ilokseni voin sanoa, että kehysriihen laaja asuntopoliittinen paketti huomioi hyvin eri ongelmat ja pullonkaulat asuntotuotannossa. Riihessä eteni moni Kokoomuksen vaatima asuntopoliittinen toimenpide kuten ARA-tuotannon rajoitusaikojen lyhentäminen, yleishyödyllisyyslainsäädännön keventäminen, rakentamisen kustannuksia nostavan sääntelyn purkaminen sekä asuntopolitiikkaan liittyvien kysyntä- ja tuotantotukien kokonaisarvioinnin laatiminen.

Hallitus panostaa vahvasti liikenneinfrastruktuuriin ja pyrkii kompensoimaan rikkidirektiivistä aiheutuvia kustannuksia. Alueellista kuljetustukea jatketaan. Raskaan kuljetuskaluston mittojen ja massojen korotukseen varataan kehyskaudella yhteensä 55 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Liikennepoliittisessa selonteossa linjattujen hankkeiden rahoitus turvataan. Vuonna 2016 rahoitusta siirretään pieninvestointeihin ja ylläpitoon. Mittava, sadan miljoonan panostus LNG-infrastruktuuriin edistää nesteytetyn maakaasun käyttöä aluksissa, mikä siis kompensoi rikkidirektiivin kustannuksia.

Kehysriihessä ei unohdettu nuoria. Erityisesti oppisopimuskoulutusta kehitetään. Nuorten oppisopimuksissa pystytään jatkossa yhdistämään joustavammin työ ja opiskelu. Oppisopimuskoulutukseen luodaan ennakkojakso. Ennakkojakson aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työpaikkaan ja työnantajalla nuoreen ilman työsopimussuhdetta. Kokoomuksen mielestä on tärkeää toteuttaa kokeilu niin sanotusta 2 + 1 mallista. Kaksi vuotta opiskellaan normaalisti, ja kolmas vuosi vietetään jo töissä. Päätöksellä ehkäistään kiinnostuksen loppumista ja ikäviä keskeytyksiä. Nuorisotakuun toteuttaminen jatkuu, ja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoja lisätään.

Listaa voisi jatkaa vielä pitkälti. Mainitsen kuitenkin vain yhden asian: hallitus on sitoutunut uuteen Lastensairaalaan 40 miljoonalla eurolla. Tämä on hieno päätös!

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram