10.04.2013

Kuiskaaja-Sipilällä näytön paikka myös kuntauudistuksessa

Kuntauudistus etenee suunnitelmien mukaan. Rakennelain eteneminen ei pysähdy, vaikka oikeuskansleri Jaakko Jonkka asiasta oman lausuntonsa antoikin. Lausunto ei millään tavoin edellytä rakennelain poisvetämistä eduskunnasta.

Kyseessä on historiallisen suuri, äärimmäisen tärkeä uudistus, jonka tarpeesta on laaja yhteisymmärrys puolueiden ja kansankin kesken. Jos tämä olisi helppoa, uudistus olisi toteutettu jo ajat sitten.

Kuntarakennelain myötä kuntien yhdistymisselvitykset lähtevät käyntiin. Tavoitteena olevat vahvat peruskunnat voivat ottaa nykyistä vahvempaa roolia esimerkiksi alueensa elinkeinotoiminnassa.

Kuntarakennelain lisäksi eduskuntaan tuli käsittelyyn myös kuntalain uudistus, joka lisää yksityisten toimijoiden mahdollisuutta toimia julkisen sektorin kanssa yhteistyössä.

Nyt on hallituksen kuiskaaja-Sipilällä näytön paikka myös kuntauudistuksen osalta. Kuntarajojen ja kunnanvaakunoiden hellimisen sijaa Keskustan olisi aika tunnustaa tosiasiat ja nähdä uudistuksen tuoma mahdollisuus palveluiden parantamiseen ja monipuolistamiseen.

Mitä enemmän ideologisia raja-aitoja puretaan, sitä enemmän julkisesti tuotetut palvelut joutuvat omalla laadulla ja tehokkuudella vastaamaan yksityisen puolen tarjontaan.

Varmuuden vuoksi on syytä alleviivata – kun tässä asiassa monilla menevät helposti puurot ja vellit sekaisin. Yksityistäminen on yksi asia ja yksityinen palvelutuotanto toinen. Palvelujen tuottamisessa tärkeintä on laatu ja tehokkuus, ei se kuka parhaan lopputuloksen saa aikaan.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram