09.08.2013

Joko olisi uskallusta keskustella subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta?

Tiedote 9.8.
Julkaisu vapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Outi Mäkelä ja Arto Satonen:

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen yksi rakenteellisista uudistuksista

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Outi Mäkelä ja Arto Satonen mukaan subjektiivista päivähoito-oikeutta voitaisiin rajata yhtenä syksyn rakenteellisista uudistuksista. Mäkelän ja Satosen mukaan rajaaminen tulisi toteuttaa niin, etteivät erityisryhmät kärsisi.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on antanut valtiovarainministeriölle toi­mek­si­an­non val­mis­tel­la hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­heen elo­kuun lo­pul­le suun­ni­tel­ma sii­tä, mi­tä ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sia olisi mahdollista toteuttaa vielä kuluvan vuoden aikana. Ministerin mukaan uudistuksilla on tähdättävä työl­li­syyden ja tuottavuuden parantamiseen sekä työ­urien pidentämiseen.

– Suomalainen päivähoito on menestystarina. Alun perin se mahdollisti äitien osallistumisen työelämään täysin uudella tavalla. Sittemmin sen käyttö on ehkä hieman karannut käsistä. Kun päivähoidon resursseja ei ole loputtomasti, pitäisi päivähoito-oikeuden rajaamista pohtia siten, että palvelua saavat sitä aidosti tarvitsevat, Mäkelä sanoo.

– Pitää muistaa, että on monia perheitä, joiden arki ei yksinkertaisesti toimisi ilman mahdollisuutta päivähoitoon. Uudistuksessa on huolehdittava, että näille perheille päivähoito on jatkossakin turvattu. Myöskään puolipäivähoitoa ei rajoitettaisi, Satonen vakuuttaa.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta on keskustelu vuosia. Erityisesti valtionvarainministeriön entinen valtiosihteeri Raimo Sailas piti asiaa yllä pitkään. Suomen talouden vielä porskuttaessa Sailas piti järjestelmää liian kalliina. Enemmistö suomalaisista on kannattanut oikeuden rajaamista. Myös valtaosa varhaiskasvatusalan työntekijöistä kannattaa rajoituksia.

– Kyse ei ole toimivan päivähoidon romuttamisesta tai mullistamisesta. Mielestämme tätä on pohdittava tarkoituksenmukaisuuden ja yksilön vastuun näkökulmasta. Jo päivähoitolain mukaan päivähoidon tehtävä on tarjota vanhemmille tukea kasvatustehtävässä. Kyse on vain tuesta. Vastuu lapsen kasvatuksesta on vanhemmilla, ja mikäli heillä on mahdollisuus olla kotona lapsen kanssa, tulisi vanhempien kantaa tuo vastuu, edustajat perustelevat.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram