04.04.2014

Kokoomuksen Satonen ja Mäkelä vaativat sakon muuntorangaistuksen palauttamista välittömästi

Kokoomuksen Satonen ja Mäkelä vaativat sakon muuntorangaistuksen palauttamista välittömästi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Outi Mäkelä ja Arto Satonen korostavat, että sakkojen muuntorangaistus on palautettava lainsäädäntöön välittömästi. Kansanedustajat ovat huolestuneita lisääntyneestä myymälävarkauksien määrästä, ja uskovat tämän olevan seurausta muuntorangaistuksen luopumisesta.

Sakon muuntorangaistuksesta luovuttiin vuonna 2008. Silloinen oikeusministeri Tuija Brax arveli, että sakon muuntorangaistusten kärsijät ovat pääsääntöisesti täysin alkoholisoituneita ja elämänhallintansa kokonaan menettäneitä ihmisiä, joiden paikka ei ole kalliissa vankiloissa.

”Muutoksen taustalla oli ilmeisesti silloisen ministerin oletus siitä, että sakon muuntorangaistuksesta luopumisella ei olisi mitään merkitystä näpistelijöiden ja muiden pikkurikosten tekijöiden määrään. Rikosten tekijöiden määrä olisi vakio ja tehty muutos vaikuttaisi ainoastaan siihen kuinka sakkoja maksamattomien kohdalla toimitaan”, Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Satonen ja Mäkelä ihmettelevät.

Käytäntö osoittaa kuitenkin toista. Myymälävarkauksien määrä on viime vuosina kasvanut ja Kaupan liiton mukaan varkaat ovat entistä röyhkeämpiä ja aggressiivisempia, koska kiinnijäämisestä ei tule mitään seuraamuksia.

”Näyttäisi siltä, että aiemmin tehdyn päätöksen perustelut eivät ole käytännössä pitäneet, vaan muuntorangaistuksen poistaminen on lisännyt näpistelyrikoksia. Kun tehdyistä rikoksista ei ole mitään seurauksia, niin kynnys ensimmäiseen näpistykseen on huomattavasti alhaisempi ja kun yhä useampi sortuu jossain vaiheessa näpistelyyn niin siitä tulee yleisesti hyväksytympää”, Mäkelä ja Satonen pohtivat.

”Sillä, että rikoksesta ei seuraa rangaistusta, annetaan kansalle täysin väärä moraalinen viesti”, Satonen harmittelee.

”Nyt on syytä tunnustaa tosiasiat, ja korjata aikaisempi päätös. Ministeri Henriksson on luvannut tuoda esityksen ongelmien korjaamiseksi huhtikuun aikana. Tilanne on nyt kauppiaiden arjessa ryöstäytymässä käsistä ja on toivottavaa, että ministeri kiirehtii asiaa”, Mäkelä jatkaa.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram