11.04.2014

Kokoomuksen Mäkelä: Pihoja ei sosialisoida

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä kummastelee valiokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen (sd.) tulkintaa siitä, että pysäköinninvalvontaan liittyvä sopimussakotus olisi poikkeuksellinen menettely.

Kokoomuksen Outi Mäkelä painottaa perustuslakivaliokunnan tarkoittaneen, että vaikka laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta koskee vain viranomaista avustavaa toimintaa, katsoi valiokunta tarpeelliseksi tuoda tässä yhteydessä esiin, että hallituksen esityksellä ei puututa sopimusvapauteen.

”Pihoja tai pysäköintihalleja ei olla sosialisoimassa. Edelleenkin maan omistajilla on mahdollisuus määrätä omistamiensa tai hallitsemiensa alueiden käytöstä, mukaan lukien pysäköinti”, Mäkelä sanoo.

Hänen mukaansa käytännössä siis kiinteistön omistaja tai haltija voi sopia myös alueella tapahtuvan pysäköinnin ehdoista ja mahdollisista korvauksista. Tällaiseen sopimukseen voidaan sisällyttää myös sopimusrikkomuksesta aiheutuvia seuraamuksia koskevia sopimusehtoja.

”Tässä ei pitäisi olla mitään epäselvää, eikä asia ole ristiriidassa viranomaista avustavan toiminnan kanssa”, Mäkelä viittaa aamun Ylen uutisiin holtittomasta pysäköintilaputuksesta.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram