30.04.2014

Kokoomuksen Mäkelä ja Satonen: Taksilupajärjestelmästä luopuminen ei ole ajankohtaista

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajien Arto Satosen ja Outi Mäkelän mielestä taksilupajärjestelmästä luopuminen ei ole ajankohtaista.

”Lupajärjestelmän kehittämisestä voidaan ja pitääkin keskustella, mutta aiheesta ei ole mitään kirjauksia hallitusohjelmassa, eikä nyt ole mitään syytä lähteä tekemään hätiköityjä päätöksiä ilman tarkempaa harkintaa”, Mäkelä ja Satonen kertovat.

Satonen ja Mäkelä harmittelevat myös, että aiheesta julkisuuteen noussut keskustelu on ymmärretty täysin väärin.

”Virkamiesten tekemä esitys kilpailun avaamisesta ja säätelystä luopumisesta on tulkittu julkisuudessa jo tehdyksi päätökseksi”, Satonen kertoo.

”Kyse on kuitenkin vasta tarkasteluun nousseesta aiheesta, jota on ilman muuta syytä harkita, mutta jonka suhteen ei nyt ole tarvetta millekään välittömille muutoksille”, Mäkelä jatkaa.

Taksilupajärjestelmän kehittämiseksi voidaan harkita yksittäisiä täsmätoimia, mutta vanhalla järjestelmällä on heidän mukaansa puolensa.

”Nykyinen taksilupajärjestelmä ajovelvoitteineen on turvannut taksilla liikkumisen mahdollisuuden myös maaseudulla. Myös Ruotsin kokemukset taksilupajärjestelmän uudistamisesta ovat olleet huonoja. Siellä suuret yritykset ovat olleet uudistuksen voittajia, mutta pienet yhden tai muutaman auton yritykset ovat poistuneet markkinoilta lähes kokonaan”, kansanedustajat muistuttavat.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram