09.03.2015

Hyvinvointi syntyy työllä ja yrittäjyydellä

Olemme tilanteessa, jossa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä. On löydettävä rohkeus tehdä vaikeita päätöksiä ja isoja korjausliikkeitä. Mutta – Suomea ei saada liikkeelle leikkaamalla. Suomea ei saada liikkeelle myöskään syytämällä lisää veronmaksajien rahaa elvytykseen. Suomi saadaan liikkeelle vain työn kautta.

Poliittisten päättäjien tehtävä on luoda työnteolle ja yrityksille otollinen toimintaympäristö. Poliitikot eivät luo kasvua. Suomen pelastavat suomalaiset työntekijät ja yrittäjät.

Kokoomus julkaisi viikonloppuna kymmenen kohdan listan uudistuksista (Työlista), jotka lisäävät työn määrää, lisäävät työhyvinvointia ja kannustavat yrityksiä työllistämään.

Tärkein asia listalla on suomalaisen työn kilpailukyvyn palauttaminen. Ilman kilpailukykyistä työelämää ei ole halukkuutta luoda työpaikkoja. Verotuksen pitää olla työhön kannustavaa. Ja työajoista sekä palkoista sopimisessa tulee antaa valtaa sinne missä on paras asiantuntemus tilanteesta.

Maltilliset palkkaratkaisut, työn verotuksen kevennykset, paikallinen sopiminen, työaikapankkien laajentaminen sekä koeajan pidentäminen, ovat asioita, joita tässä ajassa tarvitaan.

Kokoomus esittää työlistaa siksi, että työ on ainoa tapa, jolla pystymme pitämään huolta julkisista palveluistamme ja niistä ihmisistä, jotka eivät vielä tai enää kykene osallistumaan työelämään.

Meillä on luottamusta suomalaisiin. Luottamusta siihen, että olemme osaavia ja eteenpäin pyrkiviä ihmisiä.  Emme kaipaa lisää rajoituksia, holhoamista ja sääntelyä, vaan vapauksia, oppimisen mahdollisuuksia, työhön kannustamista ja yrittämisen edellytyksiä.

Meidän on saatava jokainen suomalainen liikkeelle ja että voimme jättää tämän maan paremmassa kunnossa jälkeemme kuin millaisena olemme sen hoitaaksemme saaneet.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram