08.10.2015

Maltti on nyt valttia

Kärjistynyt turvapaikanhakijatilanne koskettaa nyt koko Eurooppaa ja myös Suomi on maahanmuuton suhteen täysin eri tilanteessa kuin puoli vuotta sitten. Maahanmuuttoviraston arvio Suomeen tänä vuonna saapuvien turvapaikanhakijoiden määrästä on noussut jo 50 000 henkilöön. Meneillään oleva pakolaiskriisi on suurin sitten toisen maailmansodan.

Suomi on joutunut nopealla aikataululla monien käytännön haasteiden eteen ja tilanteeseen haetaan ratkaisua useilla eri tasoilla – aina kansainvälisistä sopimuksista työlainsäädännön yksityiskohtiin. Syyskuun alussa Tornioon perustettu järjestelykeskus on osoittautunut erittäin toimivaksi ja siitä on jo käyty ottamassa mallia muista EU maista.

Uusia vastaanottokeskuksia on avattu kaikkialle Suomeen. Syyskuun alussa maahanmuuttovirasto linjasi, ettei kunnat ja kunnallinen päätöksenteko sivuutetaan keskusten perustamisprosessissa, ellei vastaanottokeskusta suunnitella nimenomaan jonkin kunnan tiloihin tai kunnan ylläpidettäväksi. Kuntien velvollisuudeksi jää järjestää perusopetusikäisille turvapaikanhakijoille mahdollisuus käydä koulua. Valtio maksaa opetuksen kulut.

Hallitus on rekrytoinut syyskuun alusta Maahanmuuttovirastoon kymmenittäin uusia työntekijöitä, jotta turvapaikkahakemukset saataisi käsiteltyä nopeammin. Eurostatin mukaan viime vuonna kaikista EU:ssa tehdyistä turvapaikkahakemuksista hyväksyttiin noin puolet ja voidaan olettaa, että tämä tulee olemaan suhde jatkossakin. Käsittely- ja valitusprosessien sujuvuuden parantamiseksi tehdään parhaillaan hartiavoimin töitä.

Oleskeluluvan saaneiden ihmisten kotouttaminen pitäisi pystyä aloittamaan mahdollisimman pian oleskeluluvan saamisen jälkeen ja siihen on löydettävä uudenlaisia tapoja. Kotouttaminen tarkoittaa muun muassa kielen oppimista, suomalaisten lakien ja pelisääntöjen oppimista, koulutusta sekä opintoihin ja työelämään pääsyä.

Tällä hetkellä kotouttamiseen ei ole riittävästi resursseja, mutta apua saadaan vapaehtoisilta, jotka auttavat jo nyt esimerkiksi kielten opetuksessa. SPR:lle on järjestön mukaan ilmoittautunut elokuun puolivälin jälkeen jo yli 6000 vapaaehtoista, jotka haluavat auttaa monikulttuurisuus- ja turvapaikanhakijatyössä, ja kaikki lisäapu on varmasti tarpeen.

Turvapaikanhakijatilanne on kriittinen kaikkialla Euroopassa ja se, miten kriisi ratkaistaan, vaikuttaa merkittävästi koko alueen tulevaisuuteen. EU:ssa pyritään tekemään yhteisiä, tilannetta koskevia ratkaisuja ja tiivistämään maiden välistä yhteistyötä. Pakolaiskiintiöt, EU:n sisäiset siirrot ja yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ovat tässä merkittävässä osassa.

Turvapaikanhakijoiden virtaa on myös voitava hillitä, sillä esimerkiksi Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole loputtomia resursseja vastaanottaa suuria ihmismääriä. Tulijoiden määrä vaikuttaa olevan jo selvästi laskussa, mikä viittaa siihen, että jo tehdyillä toimenpiteillä on ollut vaikutusta. Meidän on silti yhä tehtävä töitä sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, joilla voidaan helpottaa tilanteita jo lähtömaissa.

WP_20150311_12_40_39_Pro

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram