13.04.2016

Kokoomuksen Mäkelä: Kaivattu koulutussopimus keventäisi byrokratiaa

Tiedote
13.4.2016

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Outi Mäkelä pitää opetusministerille tänään esiteltyä koulutussopimusta tervetulleena. Koulutussopimuksen tarkoitus on yhdistellä työpaikalla oppimisen malleja selkeäksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, keventää työpaikoille kohdistuvia hallinnollisia menettelyjä ja mahdollistaa työelämäyhteistyön ja työpaikkojen tarvitsemien palveluiden koordinoiminen keskitetysti.

–Työssä oppimisen pitäisi vastata tämän päivän koulutus- ja yritysmaailman tarpeita, ja oppisopimuskoulutuksen rinnalle on pitkään kaivattu joustavampaa vaihtoehtoa, Mäkelä sanoo.

Oppisopimuskoulutusta on pidetty etenkin työnantajapuolella liian oppilaitospainotteisena sekä byrokraattisena ja kalliina. Mäkelän mukaan koulutussopimus antaisi sekä yrityksille että opiskelijoille enemmän vapauksia esimerkiksi työpaikan hankkimisessa. Koulutussopimuksen puitteissa sekä yritykset että opiskelijat voivat tehdä aloitteen koulutuksen aloittamisesta.

–Koulutussopimus on hyvä oikopolku työelämään.  Koulutukseen hakeutuminen onnistuu sekä työnantajan että koulutettavan aloitteesta, mikä antaa myös yrityksille paremmat mahdollisuudet löytää sopivia koulutettavia, Mäkelä sanoo.

–Opiskelijoille koulutussopimus olisi tapa saada hankittua ammattiosaamista ja tutkinto työelämässä nykyistä helpommin, ja kun paikkojen saatavuutta voitaisiin lisätä, olisi koulutuspaikkojen löytäminenkin nykyistä helpompaa.

Koulutussopimuksen puitteissa työskentelevälle opiskelijalle olisi myös mahdollista maksaa työstä korvaus sen lisäksi, että opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Koulutukseen hakeutumisen olisi tarkoitus olla mahdollista ympäri vuoden.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram