31.08.2016

Mitä aluehallintouudistus tarkoittaa Nurmijärvelle?  

Huhtikuussa 2017 järjestetään kuntavaalit, ja näillä näkymin niistä kahdeksan kuukauden kuluttua ovat luvassa jo ensimmäiset maakuntavaalit. Tästä hetkestä niihin on niin lyhyt aika, että lienee syytä valmistautua siihen, mitä aluehallintouudistus tarkoittaisi Nurmijärvelle.

Uudistuksen lähtökohtana on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, mikä on suurin muutos sekä palveluiden käyttäjille että kunnille. Tähän asti noin 40–60 prosenttia kuntien kokonaistaloudesta on kattanut sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen. Kun sote-palvelut siirtyvät aluehallinnolle, lähtee kunnilta myös vastaava osa rahoituksesta niiden mukana.

Uudistus onkin kunnille uhka ja mahdollisuus. Suuri resurssien siirto jättää kunnat – joista monet ovat velkaisia ja kuihtuvia – talouden puolesta varsin kapeiden hartioiden varaan. Soten siirtyminen kunnan vastuulta vie suuren, epämääräisen ja taloudellisesti vaikeasti hallittavan sektorin pois ja antaa kunnille mahdollisuuden ottaa entistä vahvempi rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjinä.

Nurmijärven osalta uhkana on velkaantuneisuus, mutta toisaalta sijaintimme turvaa sen, että järkevällä maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla meillä on mahdollisuus houkutella sekä asukkaita että yrityksiä tulevaisuutemme turvaksi.

Maakuntien ja aluehallinnon muutokset johtavat osaltaan siihen, että eri toimijoiden roolia on selkiytettävä. Kunnille tulee mahdollisuus vahvistaa omaa toimintaansa ja keskittyä jäljelle jäävien palveluiden kehittämiseen ja elinvoimaisuuden turvaamiseen.

Tulevaisuuden Nurmijärvi tuleekin olemaan jo kokonsakin vuoksi vahva, itsenäinen kunta, joka on paikallisdemokratian, perussivistyksen, lähiluovuuden ja elinvoiman yksikkö. Alueen elinvoimaisuutta on hyödynnettävä nykyistä paremmin ja pidettävä huolta siitä, että kuntamme on aktiivinen yhteisö, eikä pystyyn kuivahtanut nukkumalähiö. Tähän meillä on hyvät edellytykset.

Tulevaisuuden Nurmijärvi on vireä yritys- ja elinkeinotoiminnan kunta, mikä takaa myös palvelutarjonnan kehittymisen. Vahvuuksiamme ovat sekä sijainti että liikenneyhteydet ovat valttikorttejamme jo nyt – ja etenkin kun Klaukkalan ohikulkutie lähitulevaisuudessa valmistuu. Tulevaisuuden Nurmijärvi on myös sivistyskunta, jossa valttikortteina ovat toimivat ja laadukkaat kasvatus-, opetus-, ja kulttuuripalvelut.

Palveluiden tehostamiseksi ja sujuvoittamiseksi on siirryttävä yhä enemmän sähköiseen asiointiin ja yhden luukun periaatteeseen. Turhaa byrokratiaa on purettava sieltä, missä sitä vielä on ja kuntalaisten on pystyttävä hahmottamaan kunnan palveluprosessit ja esimerkiksi kaavoitukseen ja maankäyttöön on pystyttävä nykyistä paremmin tekemään pitäviä aikatauluja ja suunnitelmia.

Tutkijat arvioivat, että tulevaisuudessa kuntien edustuksellinen demokratia kehittyy avoimemmaksi ja tehokkaammaksi samalla, kun kunnissa pyritään löytämään uusia tapoja vaikuttaa ja vuorovaikuttaa.

Muutosvalmius, uudistumisen halu ja ennakkoluulottomuus ovat kantavia voimia, joiden avulla meillä Nurmijärvellä on mahdollista luoda uutta.

 

Julkaistu Nurmijärven Uutisissa 24.8.2016 

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram