05.07.2011

Yrittäjyyttä isolla Y:llä

(julkaistu Verkkouutisissa

Hallitusohjelma on läpäissyt eduskuntatarkastelun ja lähtee seuraavaksi ministereille toteutettavaksi. Ohjelma antaa suuntaviitat Suomen tulevaisuuden rakentamiseen ja laadukkaista palveluista tinkimättä.
Jotta yhtälö toimisi, Sixpackin keskeinen tavoite on täsmätoimin lisätä Suomen kilpailukykyä ja vauhdittaa uusien suomalaisten työpaikkojen syntymistä. Hyvinvointivaltion perustan muodostavat menestyvät yritykset. Yritykset tuovat vientitulomme, työllistävät, maksavat veroja ja näin rahoittavat hyvinvointipalvelut päiväkodeista vanhustenhoitoon.

Hallitusohjelmaan on kirjattu selkeä tahtotila mikro- ja yksinyrittäjien aseman parantamisesta. Tällä hetkellä ongelmia on erityisesti yrittäjän sosiaaliturvassa. Jo tasa-arvon nimissä työnantajalla pitää olla sama turva kuin työntekijällä. Yrittäjäriskiä pyritään sitäkin kohtuullistamaan. Konkurssiin liittyvät ongelmat selvitetään. 90-luvun kaltaiset velkavankeustapaukset eivät kuulu 2010-luvun Suomeen.

Hallitusohjelmassa päädyttiin valtiovarainministeriön arvioita pienempiin leikkauksiin, mikä entisestään korostaa yritysten merkitystä kasvun luojina. Tämän takia tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukijärjestelmää päätettiin uudistaa siten, että tuki kohdistuisi jatkossa erityisesti kasvuhakuisiin yrityksiin sekä pieniin ja työllistäviin yrityksiin. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanoksia suunnataan myös luovien alojen ja paljon työllistävien palvelualojen kasvupotentiaalin toteuttamiseksi. Lisäksi yritysten t&k –verovähennysoikeutta selvitetään tällä hallituskaudella.

Taloustilanteesta johtuen Suomen on pidettävä erityistä huolta kilpailukyvystään. Uudessa hallituksessa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin aktiivisuudella saadaan varmasti hyviä tuloksia. Konkreettisina toimina hallitus laskee yritysten yhteisöverokantaa yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä parantaa Suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa investointien sijoittumisesta. Energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi sovittiin myös energiaveroleikkurin parantamisesta. Erityisesti voimavaroja suunnataan Venäjän kaupan esteiden poistamiseksi ja investointihalukkuuden vahvistamiseksi. Jokainen ministeri on ”Venäjä-ministeri” tässä suhteessa.

Aivan moitteeton hallitusohjelma ei kuitenkaan ole. Yhteisöveron alentaminen prosentilla on kaunis ele verrattuna vaalien alla esitettyihin roimempiin alennuksiin. Osinkoverotus kiristyy, kun osinkokatto laskee 90 000 eurosta 60 000 euroon. Myös pääomatulojen verotusta kiristetään. Yrittäjyyden tukemiseksi olisi siis voitu tehdä enemmänkin. On kuitenkin hyvä muistaa, että hallitusohjelma syntyi poikkeuksellisessa taloustilanteessa, jossa veropohjaa on laajennettava, ja ennen kaikkea kuuden puolueen yhteisenä kompromissina.

On tärkeää, että Suomen julkisen talouden uskottavuudesta huolehditaan. Tämä on keskeistä myös yritysten menestymisen kannalta. On hyvä, että hallitus on valmis tarkistamaan suurimpiakin verolinjauksiaan, mikäli talouskasvu ei kehity ennustetun mukaisesti. Vastuullisella päätöksenteolla turvataan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram