15.12.2017

Alkoholilain kokonaisuudistus on totta!

Odotettu alkoholilain kokonaisuudistus on hyväksytty tänään eduskunnassa pitkien äänestysten jälkeen. Tein toimenpidealoitteen alkoholisääntelyn keventämisestä jo syyskuussa 2015. Olen saanut toimia kokoomuksen neuvottelijana kyseisessä lakiuudistuksessa.

Uudistuksen tavoite on vähentää alkoholin matkustajatuontia ja parantaa ravintoloiden toimintaedellytyksiä purkamalla turhaa byrokratia. Keskustelu jumiutui lähes yksinomaan prosenttirajan nostoon ja valmistustapaneutraliteettiin. Alla on kattava listaus keskeisistä lain tuomista uudistuksista.

1. Yhdellä luvalla saa anniskella kaikkia alkoholijuomia (kaikille hakijoille A-oikeudet). Ravintoloille oikeus 5,5 % vähittäismyyntiin (vastaava menettely kuin pt-kaupassa) (Nykyään on erilliset A- ja B-oikeudet)
2. Kotivalmistus on jatkossa sallittua käymisteitse ilman muita ehtoja. Valvontatarve poistuu. (Nykyään kotivalmistus on mahdollista vain rajatuista aineista)
3. Vuorovastaava tulee olla, mutta hänellä ei ole erityisiä pätevyysvaatimuksia. Valvontatarve poistuu.
4. 16 vuotta täyttänyt saa anniskella vuorovastaavan valvonnassa. (Nykylaissa ikäraja oli 18, poikkeuksena 16v täyttänyt alan opiskelija)
5. Annosvaatimuksista luovutaan. Valvontatarve poistuu. (Nykyisin tuplien myynti on kielletty)
6. Velaksimyyntikielto poistetaan. Valvontatarve poistuu. (Nykyisin asiakas ei saisi maksaa pankkikortin credit -puolella)
7. Ravintoloiden yhteiset ns. Food Court-alueet sallitaan. Erityisesti festivaalianniskelun aluerajauksia kevennetään (ns. karsinat). (Nykyisin ravintoloiden yhteiset anniskelualueet ovat kiellettyjä)
8. Ns. ”catering”-luvalla ravintola saa anniskella esim. yritystilaisuuksissa ja kaikissa alueen juhlapaikoissa pelkällä ilmoituksella. Lupaan voidaan yhdistää myös anniskelu festivaaleilla = Ravintolat saavat toimia millä tahansa festivaalilla pelkällä ilmoituksella. (Nyt tilapäiset luvat on haettava erikseen)
9. Anniskeluaika päättyy klo 01.30. Anniskelua saa jatkaa pysyvästi ilmoituksella klo 04.00:ään. Lupakäsittely poistuu. Ei sulkemisvaatimusta. (Nykyisin anniskeluaika päättyy klo 01.30. Jatkoaikalupa klo 02.30:een tai 03.30:een voidaan hakea erityisin ohjelma- ym,. perustein max. kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ravintola on suljettava ½ tunnissa.)
10. Enimmäisvahvuus nostetaan 5,5 %:iin. Valmistustaparajoitus poistuu. (Nykyisin kaupoissa saa myydä vain 4,7 % ja käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia – ei siis sitä ”aitoa ja oikeaa” sekoitettua lonkeroa)
11. Pienpanimoille oma vähittäismyyntilupa ilman erityisvaatimuksia. Valvontatarve poistuu. Pienpanimopoikkeus eli oma myyntioikeus myös yli 5,5 % panimotuotteille suoraan valmistuspaikalta (EU-käsittelyä vaativa) (Nykyisin pienpanimoiden vähittäismyynti edellyttää elintarvikekioskia)
12. Alkon myyntiaika päättyy ma-pe klo 21. (Nykyisin 20 – kaupoissa 21)
13. Valmistajat ja tukkumyyjät saavat esittää tuoteluettelonsa painotuotteena ja avoimessa verkossa.
14. Happy hour –tarjousten mainostaminen voidaan vapauttaa (Nyt kielletty)
15. Etämyyntiä ei kielletä pykälätasolla, mutta esityksen perustelut jättävät asian tulkittavaksi. On muistettava, että etämyynnin kieltäminen on jo sinänsä todettu EU-oikeuden vastaiseksi. 

Laki tulee voimaan vuoden 2018 maaliskuussa. Juomasekoitusten vähittäismyynti sekä ravintoloiden aukioloajat vapautuvat tosin jo tammikuun alussa.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram