31.10.2011

Yksinhuoltajien asemaan parannuksia

Toimeentulotukeen on tulossa tasokorotus ensi vuoden alusta alkaen. Korotus on osa hallitusohjelman mukaista köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevää kokonaisuutta, jossa toimeentulotuen perusosan lisäksi korotetaan työttömyysturvaa ja asumistukea.

Toimeentulotuen perusosa korotetaan kuudella prosentilla. Yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosaan tulee tämän lisäksi 10 prosentin korotus. Kokonaisuudessaan yksinhuoltajaperheen toimeentulotuki nousee vähintään noin 85 eurolla kuukaudessa.

Yksinhuoltajien perusosaan kohdistettu ylimääräinen korotus on erityisen kannatettava, koska se vähentää yksinhuoltajien muuta väestöä korkeampaa köyhyysriskiä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä todetaan, että on tärkeää löytää työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen ratkaisuja, jotka edistävät toimentulotukea saavien työllistymistä.

Valiokunta pitää myös tarpeellisena, että toimeentulotukea koskevaa ohjeistusta uudistettaessa korostetaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen käyttöä. Ennaltaehkäisevän toimeentulotulotuen käytöllä voidaan estää pidempiaikaisen toimeentulotuen tarpeen syntyminen.

Kunnilla tulisi olla myös yhdenmukainen soveltamiskäytäntö, jonka mukaan perheen lasten saamat satunnaiset tulot kuten kesätyöansiot tai stipendit eivät vähennä perheen saamaa toimeentulotukea.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram