04.04.2012

Nurmijärven valtuusto antoi lausunnon kuntarakenneselvitykseen

Monet Nurmijärven kunnan ominaisuudet ja erityispiirteet puoltavat sitä, että Nurmijärven kunta pystyy parhaiten hoitamaan perustehtävänsä säilymänä itsenäisenä kuntana. Kunnalla on kyky järjestää asukkaiden palvelut, kehittyä ja turvata asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

Nurmijärvi ei hyväksy kumpaakaan työryhmän esittämistä vaihtoehdoista mahdollisen kuntajakoselvityksen lähtökohdaksi. Erityisesti kunnan jakamiseen kunta suhtautuu jyrkän kielteisesti.

Selvityksen esitys, jossa Nurmijärvi on esitetty Keski-Uudenmaan selvitysalueeseen tai vaihtoehtoisesti jaettavaksi osiin, on heikosti ja virheellisiin tulkintoihin tai ei lainkaan perusteltu. Selvitystyöryhmän esitys ei ratkaise seudun ongelmia ja haasteita eikä Nurmijärven osalta paranna asukkaiden palvelujen kehittämistä vaan monilta osin huonontaa niitä.

Nurmijärvi ei esitä kuntien omaa kuntajakoselvitystä eikä ole valmis osallistumaan ministeriön käynnistämään erityiseen kuntajakoselvitykseen. Kunta ei myöskään pidä osakuntaliitoksia tarpeellisina.

Nurmijärven kunta pitää kuitenkin mahdollisena, että Nurmijärven oleviin palveluihin tai teknisiin verkostoihin tukeutuvia ja luontaisesti liittyviä lähialueita voidaan ottaa selvityskohteiksi vapaaehtoiselta pohjalta. Tällaisia palvelujen ja kunnan kehittämismahdollisuuksien kannalta mahdollisia selvitettäviä alueita olisivat esimerkiksi Vihdin kunnan Vihtijärven alue, Rajamäen asunto- ja työpaikka-alueisiin rajautuvat alueet Sääksjärven ympäristöstä sekä Vt. 25:n ja mt. 130:n varrelta Hyvinkäältä sekä Klaukkalaan rajautuva Syväojan alue lähiympäristöineen Vantaalta. Vihtijärven alueen osalta alueen asukkaat selvittävät parhaillaan alueen asukasmielipidettä ja Nurmijärven kunta ei näe estettä alueen selvittämiselle, mikäli asukkaat sitä kannattavat.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram