15.04.2012

Nuorisolaki on otettava tosissaan

Nuorisolain 8§ velvoittaa päätöksentekijöitä kuulemaan nuoria kaikissa heitä koskevissa päätöksissä. Käytännöt vaihtelevat eri kunnissa ja tosiasiassa nuorten kuulemista toteutetaan varsin heikosti useimmissa kunnissa.

Yksi mahdollisuus on, että kunnat velvoitettaisiin suunnittelemaan valtuustokausittain, miten nuoria ja muita erityisryhmiä kuullaan päätöksenteossa. Näin asiaan saataisiin selkeys, kuulemisten vaikuttavuus paranisi ja osapuolet voisivat myös paremmin ennalta valmistautua tilaiteisiin.

Asiaa koskeva lakialoitteeni on työn alla hallintovaliokunnassa. Mutta keskustelua käydään aktiivisesti eri puolilla – hyvä niin!

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram