10.05.2012

VATT:n Vartiaisen ehdotukset tervetulleita omistusasumista lukuunottamatta

Talouskasvua tarvitaan. Sen luomiseksi taas tarvitaan lisää työtä ? ei velkaa, niin kuin osa ehdottaa. Keinoja on pohdittu tänä keväänä laajalti. Elorannan ja Stadighin raportit listasivat hyviä toimia, joista osa pystyttiin jo kehysriihessä ottamaan käyttöön. Uusimmat ehdotukset tulevat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtaja Juhana Vartiaiselta.
?
Vartiainen listasi kahdeksan työntekoa lisäävää keinoa (HS 10.5., lista alla), yhtenä omistusasumisen suosimisen lopettaminen. Ylijohtajan mukaan tämä parantaisi vuokra-asuntomarkkinoiden toimintaa, mikä samalla lisäisi työvoiman liikkuvuutta ja työn tarjontaa. Vaikka muut listan keinot ovat oikein kelpoa tavaraa, on omistusasumisen verokohtelusta oltava eri mieltä. Mielestäni sillä ei ole järin suurta merkitystä työnteon suhteen.

Jos vuokra-asuntomarkkinoiden toimintaa halutaan parantaa, olisi tehokkaampaa uudistaa vuokra-asuntojen tukiviidakko. Monet vuokra-asumisen tuet valuvat täysin muualle kuin itse vuokriin. Asuntopolitiikalla ei myöskään voida loputtomiin vaikuttaa työvoiman liikkuvuuteen. Lisäksi hallitus on jo päättänyt leikata asuntolainan korkovähennyksiä merkittävästi.
?
Vartiainen ei myöskään huomioi, että asumisessa on monesti kyse ihmisten omista valinnoista ja mieltymyksistä. Suomessa halutaan asua ja kasvattaa lapsia luonnon lähellä omakotitaloissa. Itse omistettuun asuntoon liittyy monia hyviä puolia. Omistajalla on suurempi kannustin huolehtia kiinteistönsä kunnosta.

Vartiaisen ehdotuksista osa on jo käsitelty, kuten eläkeiän vanhuusikärajan nostaminen sekä kotihoidon tuen lyhentäminen. Poliittisesti eläkeikään ei ole tällä hallituskaudella mahdollista koskea. Kotihoidontuesta taas keskusteltiin mittavasti opposition välikysymyksen yhteydessä. Opiskeluaikojen lyhentäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan sekä opintotuen uudistamista että panostuksia opintojen ohjaukseen kaikilla asteilla.
?
Kannatettavia ehdotuksia Vartiaisen listalta ovat sosiaaliturvan uudistaminen, sekä erilaiset palkkakokeilut. Sosiaaliturvassa on tarvetta samanlaiselle virtaviivaistamiselle ja yksinkertaistamiselle kuin vuokra-asumisessakin. Ennen kaikkea kannustinloukuista on päästävä eroon. Palkkakokeilujen osalta kokeilemisen arvoinen malli löytyy Saksasta. Siellä on miniduuneilla saatu merkittävä määrä ihmisiä töihin.
?
Saksan mallissa työntekijä voi ansaita 400? kuussa verovapaasti. Kulut ovat myös työnantajalle normaalia alhaisemmat. Työehtosopimuksista poikkeaminen voitaisiin rajata alle 25-vuotiaisiin ja pohtia sopivaa palkkasummaa. Nuoret itse kokevat työnteon tukia mielekkäämmäksi. Selkeä enemmistö nuorista ottaisi vastaan tilapäistäkin työtä työttömyyskorvauksen sijaan tulotason pysyessä samana, selviää vuosien 2009 ja 2010 Nuorisobarometreista.

Vartiaisen listan plussat ja miinukset:

+ eläkeiän vanhuusikärajan nostaminen nykyisestä 63 vuodesta,
+ työttömyysputken poistaminen,
+ opiskeluaikojen lyhentäminen,
+ työn verotuksen alentaminen,
– omistusasumisen suosimisen lopettaminen,
– kotihoidon tuen lyhentäminen,
+ nuorten palkkojen alentaminen
+ sosiaaliturvan uudistaminen.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram