28.06.2012

Maailman paras peruskoulu kehittyy!

Perusopetuksen tuntijaon suuntaviivat päätettiin eilen hallituksen sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä. Vähimmäistuntimäärä nousee, liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden opetusta lisätään ja koulujen kielivalikoima monipuolistuu ? maailman paras peruskoulu kehittyy.
?
Alkuperäiseen esitykseen verrattuna lopputulos on hyvä. Valinnaisia tunteja ei leikattu, ja liikuntaa lisättiin. Tärkein uudistus on kuitenkin päätös lisätä vähimmäistuntimäärää kolmella vuosiviikkotunnilla.? Eniten ja vähiten opetustunteja antavien kuntien välinen ero vastaa jopa yhden lukukauden verran ylimääräisiä opintoja peruskoulun aikana. Kolmannes kunnista on tarjonnut oppilailleen vain minimituntimäärän verran opetusta. Vähimmäistuntimäärän lisääminen kaventaa eroa ja parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta.
?
Kansainvälisessä nykymaailmassa hyvä kielitaito on välttämätön. Uudistuksen myötä kunnat on velvoitettu tarjoamaan valinnaisia kieliopintoja koululaisille. Aikaisemmin läheskään kaikki kunnat eivät ole tarjonneet koululaisille edes mahdollisuutta opiskella pakollisen kielen lisäksi toista vierasta kieltä.
?
Esitys lisää liikunnanoppitunteja kahdella viikossa. Tämä on oikea linjaus. Suomessa on jonkin aikaa ollut vaarallinen kahtiajaon trendi liikkumisessa: vähän liikkuvat liikkuvat entistä vähemmän; ero paljon liikkuviin on kasvanut. Mitä aikaisemmin ihminen omaksuu liikunnallisen elämäntavan, sitä suurempi hyöty tästä on terveydelle.
?
Nyt tehdyt linjaukset vievät peruskouluamme hyvään suuntaan. Tuntijaossa näkyy vahva kokoomuslainen kädenjälki, kun mahdollisuuksien tasa-arvo ja valinnanvapaus vahvistuvat.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram