10.08.2012

Ei laitostumiselle, kyllä kotihoidolle!

Kommenttina vielä vanhuspalvelulaista käytävään keskusteluun on todettava, että Kokoomuksen tavoite on ikäihmisten palveluita parantava vanhuspalvelulaki, joka turvaa ikäihmisille oikeuden laadukkaisiin palveluihin. Näistä lähtökohdista Risikko käynnisti työn viime kaudella.

Hoitohenkilöstön määrällinen turvaaminen on henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin ohella yksi keskeinen, mutta ei ainut kriteeri vanhusten hyvän hoidon ja palvelujen vahvistamiseksi. On syytä tarkasti pohtia sitä kuinka vanhusten tarvitsemat palvelut saadaan parhaiten ja tehokkaimmin toteutettua. Kohderyhmän on oltava kattava. Vanhuspalvelulain sisällön on oltava aikaisempaa muuttava, tehokas ja toimiva.

Noin yhdeksän kymmenestä ikäihmisestä asuu kotonaan, joka kertoo siitä, että pelkillä laitoshoidon pakkokriteereillä ei vanhustenhoidon ongelmia ratkaista.? Kuulostaa siltä, että SDP:n tavoitteena on laitoshoito kotihoidon sijaan.? Tuntuu, että SDP haluaa sitoa ehdottomilla vaatimuksilla vanhukset laitoksiin, kun taas Kokoomus haluaa, että ikäihmiset voivat asua kotonaan ja saada kotiin laadukkaita vanhuspalveluita. SDP:n laitoshoitopolitiikka kohtelisi tylysti ikäihmisiä, jotka haluavat asua kotona.
?
Aikaisemmassa esityksessä oikeus palveluihin oli etusijalla. Nyt tämä näyttää hautautuvan vaatimuksiin henkilöstömitoituskokeilusta. Peruspalveluministeri vahvisti aikaansa käyttää 30 miljoonaa euroa kokeiluun henkilöstömitoituksista. Kuulostaa varsin kalliilta. Miljoonat voisi käyttää vanhuspalvelulain tehostamiseen myös monella muulla tapaa. Eikö tietoa voisi kerätä jo olemassa olevista yksiköistä?

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram