05.10.2012

Hyviä uutisia Uudellemaalle

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä on kantautunut hyviä uutisia, joiden mukaan Uudellemaalle ja etenkin Helsinkiin ollaan lisäämässä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelupaikkoja.

Opiskelupaikkojen käsittely on opetus- ja kulttuuriministeriössä kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kesäkuussa 2012 jaettiin nuorisotakuun mukaiset 1 700 opiskelupaikkaa, joista 1 170 osoitettiin Uudellemaalle. Maalis-huhtikuussa 2013 ministeriö tulee tekemään periaatepäätöksen koulutuksen järjestäjäkohtaisten opiskelijamäärien vähennyksistä ja uudelleen suuntaamisesta.

On todella toivottavaa, että periaatepäätöstä tehtäessä ministeriössä pidetään mielessä siellä asetetut kriteerit ja vuosia jatkunut tarjonnan ja kysynnän välinen alueellisen vääristymä tulee korjatuksi.

Uudellamaalla ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkoja on kysyntään nähden selvästi liian vähän ja suuri joukko peruskoulun tyydyttävästi suorittaneita nuoria jää jatkuvasti ilman koulutuspaikkaa. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus on viime aikoina kasvanut entisestään. Jatkokoulutuspaikan puuttuminen ei missään tapauksessa saa olla syynä nuoren syrjäytymiseen.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram