13.10.2012

Kyllä toimivammalle Nurmijärvelle

Vaalikentillä kiertäminen on luottamustehtävissä toimivalle ja niihin pyrkivälle ehdottomasti parasta ja antoisinta aikaa. Kun vaalit on käyty ja rutiinit pyörähtävät käyntiin, ei yhtä luontevaa tilaisuutta käydä keskustelua ihmisten kanssa kunnan kehittämisestä helpostikaan tule.

Olen taas saanut huikeasti ideoita ja palautetta palveluista ja niiden kehittämisestä. Kiitos hyvistä keskusteluista! Moni asia voidaan tehdä vielä nykyistäkin helpommin, toimivammin tai tarkoituksenmukaisemmin.

Kuntien tehtäväkenttä on huikea. Jo lakisääteisesti kuntien tehtäviin kuuluu jopa 554 tehtävää – joihin useihin liittyy vielä normeja, jotka säätelevät sitä miten tehtävät on hoidettava. Lisäksi kunnat voivat halutessaan ottaa hoitaakseen myös muita tehtäviä kuntalaisten palvelemiseksi.

Monissa asioissa kuntalaisilla on kuitenkin mahdollisuus päättää siitä miten tehtävät hoidetaan ja palvelut tuotetaan. Paljon on puhuttu siitä, tehdäänkö palvelut kunnan omana tuotantona vai yhteistyössä ostopalveluina. Mielestäni tämän yksityinen / julkinen näkökulman rinnalle pitäisi nostaa keskustelu siitä, miten voisimme parantaa palveluja tuottamalla ne esim. nykyaikaisemmin tai tarkoituksenmukaisemmin. Voitaisiinko esimerkiksi tietoteknisiä sovellutuksia hyödyntämällä lisätä sujuvuutta?

Kunnilla on vastuuta palveluiden tuottajana, mutta myös vapautta niiden järjestämisessä. Mielestäni vapautta tulisi hyödyntää paremmin toimivamman Nurmijärven tavoittelussa.

Olemme tulevina päivinä ahkerasti liikkeellä eri puolilla Nurmijärveä – tulkaahan juttusille!

Hannan ja muiden kanssa päivystimme tänään Klaukkalan Viirintorilla.

Vaalipäällikkö Kari odottelee jo innolla Benin vierailua Klaukkalan markkinoille 21.10.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram