17.11.2012

Uuden hallintotason sijaan etsittävä ratkaisuja arjen ongelmiin

Hallituksen sopimaan kuntarakennelain luonnokseen voi olla tyytyväinen. Rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä ja rakennelaki antaa hyvän pohjan edetä selvityksiin.

Metropolialueella selvitystyö on jo käynnistynyt. Alueen huoltosuhde on parempi kuin muilla seuduilla, mutta haasteita palveluiden tuottamisessa on täälläkin. Erityisesti MAL-asioissa on petrattavaa. Tänään valtiosihteeri Raimo Sailas liittyi kuoroon todetessaan pääkaupunkiseudun asuntopulan olevan haaste koko Suomen tulevaisuuden kannalta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että metropolialueen toimivuus on kilpailukyvyn kannalta keskeinen.

Kuntarakennetta uudistettaessa on olennaista, että kunnissa löydettäisiin ratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten arkea sekä pitää päätöksenteon ihmistä lähellä. Alustavasti selvitystyön perusteella alueelle ollaan ehdottamassa metropolihallintoa, mikä todennäköisesti veisi päätöksentekoa entistä kauemmas kuntalaisten arjesta. Mielestäni byrokratiaa ja kustannuksia on kevennettävä, ei lisättävä. On vaikea käsittää, kuinka uusi hallinnon taso auttaisi tässä. Suotakoon kuitenkin selvityshenkilöille nyt työrauha, ja odotetaan lopullisia ehdotuksia.

Yleisesti ottaen rakennelain lähteminen lausuntokierrokselle on rohkaiseva merkki kuntauudistuksen etenemisestä. On hyvä, että kunnille annetaan reilusti aikaa tutustua luonnokseen ja antaa lausuntonsa. Myös metropolialueen selvitys on oikein – näin suuren uudistuksen tulee pohjautua kestäviin selvityksiin ja tarkkaan tietoon. Lopulliset päätökset mahdollisista liitoksista ovat kuntien käsissä, mutta eri vaihtoehtojen vaikutukset on tarpeen selvittää sen sijaan että päätökset tehtäisiin vain fiilispohjslta.

Uudistukseen on järkevää nyt suhtautua kiihkottomasti, ennakkoluulottomasti, avoimin mielin ja ratkaisuja pohtien. Jokaisella kuntapäättäjällä on varmasti yhteinen päämäärä: tärkeintä on turvata arjen palvelut.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram