30.11.2012

Varusmiehet valmiuteen talvimyrskyn varalle

Nyt kun talven ensimmäinen myrsky on ajankohtainen, on paikallaan nostaa keskustelu puolustusvoimien suhtautumisesta virka-apuun myrskytilanteissa.

On vaikea ymmärtää puolustusvoimien nihkeää suhtautumista lumenluontiapuun tms. Ministeri Haglund toteaa vastauksessaan kirjalliseen kysymykseeni, että: ”Varusmiesten tai reserviläisten käyttö tulee kyseeseen tehtävissä, joissa asevelvollisille ei aiheudu vaaraa.”

Hän myös toteaa, että: ”Nykyisten säädösten puitteissa puolustusvoimat kouluttaa asevelvollisille riittävän osaamisen niiden virka-aputehtävien hoitamiseksi, joihin asevelvollisia on tällä hetkellä mahdollista käyttää.”

Hiekkalaatikoiden laitoja ei mielestäni ole tarpeen nostaa, vaan päin vastoin laskea. Armeija voi antaa virka-apua toiselle viranomaiselle muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä muun yhteiskunnan turvaamiseksi.

Puolustusministeri Haglund on todennut, että asevelvollisuuden myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan maksimoida kehittämällä ennakkoluulottomasti hallinnonalojen yhteistyötä. Mielestäni juuri tästä on kyse, mikäli virka-apua annettaisiin aikaisempaa useammin.

Se olisi myös linjassa Siilasmaan raportin kanssa, jonka yhteenvedossa todetaan, että asevelvollisuutta on kehitettävä siten, että se tukee puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien täyttämistä, lisää asevelvollisuuden myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, edistää asevelvollisuuden mielekkyyttä ja motivaatiota asevelvollisen näkökulmasta ja on kansantaloudellisesti panostuotos -suhteeltaan järkevä.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram