17.01.2013

Skarppausta lainvalmisteluun

Istuntotauko on hyvä hetki peilata mennyttä ja tulevaa. Seikka joka perustuslakivaliokunnassa työskennellessä erityisesti korostunut, on lakiesitysten valmistelu.

Harmillisen paljon tärkeitä ja kiireellisiä lakeja on eduskunnassa jouduttu muuttamaan, koska säädöstasoa ei ole riittävästi tutkittu valmisteluvaiheessa etukäteen.

Myös ministeriöiden väliset näkemyserot tulisi käsitellä lainvalmisteluvaiheessa eikä vasta eduskuntakäsittelyn aikana.

Eduskunta soveltuu huonosti korjaamaan ehdotetussa lainsäädännössä olevia puutteita, sillä eduskunnassa ei ole mahdollista tehdä kokonaisvaltaista lainvalmistelua. Eri hallinnonaloilla huonosti yhteen sovitetut esitykset voivat aiheuttaa kielteisiä seuraamuksia.

Verkkouutiset 17.1.2013

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram