25.01.2013

Suomi on Kybermaa

Tänään julkaistiin Suomelle kyberturvallisuusstrategia. Pääsimme Kyber-maiden joukkoon ennen Ruotsia, mutta emme suinkaan ensimmäisten joukossa. Suurin osa länsimaista on strategisesti meitä edellä, mutta se ei tarkoita, ettemmekö voisi päästä useimpien maiden ohi osaamisellamme.

Kyberturvallisuudesta on mahdollista kehittää Suomelle kilpailuetu. Suomi on korkean teknologian maa, jonka teknistä osaamista arvostetaan myös kansainvälisesti. Vahvuutemme on myös julkisen ja yksityisen sektorin saumaton ja luottamuksellinen yhteistyö. Uskon, että profiloitumisemme Kyber-asioissa houkuttelee myös ulkomaisia yhtiöitä sijoittamaan Suomeen.

Kansallinen kyberstrategia on laadittu yleiselle tasolle. Sen toimivuus mitataan toteutusvaiheessa. Erityisen tärkeää on saada yksityiset tahot mukaan toteutukseen. Konkreettisia toimia tarvitaan heti, eikä voida jäädä kiistelemään siitä, minkä ministeriön hallinnonalalle strategia kuuluu.

Yhteistyötä tarvitaan paitsi kotimaisten toimijoiden välillä – erityisesti kansainvälisesti. Kuten strategiassa todetaan, Euroopan unioni sekä monet kansainväliset järjestöt, kuten YK, ETYJ, Nato ja OECD, ovat Suomelle tärkeitä foorumeita kyberturvallisuutta kehitettäessä. Näillä foorumeilla Suomella on nyt näytön paikka ja mahdollisuus profiloitua!

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram