19.04.2013

Perustuslain asiantuntijoissa ei liiemmin valinnanvaraa

Ben Zyskowiczin kritiikki perustuslakiprofeettoja kohtaan on ainakin osittain oikeutettua. Voi olla, että termien pitäisi olla kunnioittavampia, kun puhutaan huippuasiantuntijoista. Mutta fakta on, että asiantuntemus Suomessa lepää harvojen harteilla. Vaikka valiokunta voi valita itsenäisesti keitä kuullaan, ei listalla yksinkertaisesti ole montaa nimeä.

Zyskowiczin lausunnoissa on tältä osin perää: kyse on tulkinnoista, asioissa mennään hyvin syvälle ja muutaman asiantuntijan näkemyksellä on tavallista suurempi painoarvo. Nämä 2-4 asiantuntijaa luovat käytännössä perustuslakivaliokunnan tulkintalinjan.

Toinen haaste on ministeriöpään valmistelu. Asioissa ei aina syystä tai toisesta riittävästi huomioida perustuslain näkökulmaa ennen eduskuntakäsittelyä. Erityisesti EU-asioiden osalta nopeat käsittelyajat ovat asettaneet suuria haasteita perustuslakivaliokunnan työlle.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram