07.08.2013

Koulujen loma-ajat pitäisi uskaltaa ottaa harkintaan

Olisiko Suomi jo valmis eurooppalaiseen kesärytmiin? Jo vuosia on käyty jossittelu koulujen kesälomien siirtämisestä kesemmälle. Mutta miksi vielä ei ole ollut oikea aika siihen, että asia puhuttaisiin halki?

Hyviä perusteluja löytyy sekä puolesta, että vastaan. Moni palikka kuitenkin loksahtaisi paremmin kohdilleen, jos rytmiä muutettaisiin. Monen vanhemman kannalta omien lomien rytmittäminen lasten kanssa yksiin onnistuisi paremmin, jos koulut jatkuisivat esimerkiksi juhannukseen asti. Elinkeinoelämän puokesta lomen siirtäminen olisi parannus mm. kesätyöntekijärekrytointien ja kesän turistisesongin kannalta.

Uskon, että hyödyt ovat tässä haittoja suuremmat. Vanhempien lomat ajoittuvat suurimmaksi osin heinä-elokuulle. Kahden viikon siirto helpottaisi perheitä löytämään yhteistä aikaa. Myös mm. matkailuelinkeino näkisi muutoksen olevan hyväksi.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on elokuussa noin 200.000 ulkomaalaista enemmän kesäkuuhun verrattuna. Suomi lomailee eurooppalaisittain liian aikaisin, mikä rokottaa erityisesti matkailualan yrityksiä, ja hankaloittaa myös perheiden lomanviettoa.

Suomi lähtee kesän viettoon vasta juhannuksesta. Elokuu taas on suosituin lomakuukausi muualla Euroopassa. Näitä seikkoja vasten tuntuu erikoiselta, että meillä koulut loppuvat heti kesäkuun alkuun. Jos lomat aloitettaisiin kahta viikkoa myöhemmin, voitaisiin kouluun myös palata vasta elokuun lopulla. Kyse ei ole mistään lomien pidentämisestä tai muusta mullistuksesta, vaan ajankohdan järkeistämisestä.

Kesälomien myöhentämisestä on keskusteltu pian parikymmentä vuotta. Opetusministeriössä nykyjärjestelyn jatkamista on perusteltu muutoksen aiheuttamilla kustannuksilla. Muutoksen kannattajat taas näkevät potentiaalin tuottoihin. Kunnon dialogiin ei ole kuitenkaan päästy, eikä esimerkiksi kesälomien siirron taloudellisesti vaikutuksista ole tarkempaa tietoa. Tämä kestoaihe voitaisiin nyt kerrankin käsitellä kunnolla, niin että asiaan saataisiin selvyys. Perusteita muutokselle on.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram