23.11.2013

Kuntauudistuksen perustuslaillisessa arvioinnissa ei tule sivuuttaa kuntalaisten oikeuksia palveluihin

Laitetaan nyt tämä Pekka Ervastin kolumnissaan esiin nostama ”refa” tänne näkysälle.

Viestin pointti on ehkä ollut vaikea hahmottaa, mutta yksinkertaisuudessaan haluan alleviivata sitä, että kuntauudistuksen perustuslaillista arviointia tehtäessä on pohdittava kuntalaisten oikeus palveluihin.

Voiko olla niin, että kunnallinen itsehallinto on abstrakti, kaiken yläpuolella oleva arvo tai oikeushyvä, vai olisiko sekin vain yksi osa perustuslaillista järjestelmää, jonka yhtenä merkittävänä velvollisuutena on turvata kansalaisille palvelut.

Tätä punnintaa kansalaisten oikeudet palveluihin vs. kuntalaisten oikeus itsehallintoon pitää käydä perusteellisemmin nykytilanteessa.

Tiedote 19.11.
Julkaisuvapaa heti

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä haastaa tarkastelemaan perustuslakia kokonaisuudessaan

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä uskoo hallituksen sote-uudistuksen perustuslaillisten haasteiden olevan ratkaistavissa. Mäkelän mukaan tähän asti on keskitytty liikaa tarkastelemaan uudistusta kuntien itsehallinnon näkökulmasta, vaikka tavoite tarjota kaikille suomalaisille tasapuoliset palvelut on vähintään yhtä tärkeä asia.

– Suomessa kourallinen joukko perustuslakiasiantuntijoita linjaa ja tulkitsee laajasti erilaisia lakeja. Usein keskustelua on herännyt vahvasti perusoikeuksia puolustavasta linjasta. Kuitenkin kunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä ihmisten yhdenvertaisuus tuntuu jääneen kuntien itsehallinto-oikeuden jalkoihin, Mäkelä kummeksuu.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että sote-uudistuksen valmistelu jatkuu pääosin Orpon koordinaatioryhmän linjausten mukaisesti. Jatkovalmistelussa on ratkaistavana vastuukuntamalli, äänivallan jakautuminen sote-alueen päättävissä elimissä sekä kaupunkiseutujen kehyskuntien asema. Valmistelun tässä vaiheessa poiketaan Orpon linjauksista niin, että alle 20 000 asukkaan kunta voi kuulua suoraan sote-alueeseen.

– On äärimmäisen tärkeää, että perustuslaillista arviointia suoritetaan ja se tehdään ilman päivänpolitiikkaa. Haastavaa arvioinnin tekeminen on tällaisessa tilanteessa, jossa laaja uudistus koskettaa perustuslakia useasta eri kohdasta, Mäkelä sanoo.

– Uudistuksissa on kyse siitä, että saadaan kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvat palvelut tukevalle pohjalle. Samaan aikaan varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman alueen asioihin, Mäkelä summaa.

Lisätietoja:

Outi Mäkelä

Perutuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Kansanedustaja

outi.makela@eduskunta.fi
050 512 2877

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram