18.03.2014

Velvollisuuksien kylkeen oikeuksia – Äänestysikäraja laskettava 16 vuoteen

Kannanotto
Vapaa julkaistavaksi
18.3.2014

Kokoomuksen Outi Mäkelä: Velvollisuuksien kylkeen oikeuksia – Äänestysikäraja laskettava 16 vuoteen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä pitää tärkeänä, että äänestysikärajaa lasketaan 16 vuoteen. Mäkelä on huolestunut nuorten alhaisesta äänestysaktiivisuudesta, ja vaatii toimenpiteitä äänioikeuden antamisesta 16-vuotiaille.

Kokoomuksen Outi Mäkelä painottaa, että äänioikeus lisäisi nuorten osallisuutta. Nuoret haluavat olla aktiivisia ja vaikuttaa yhteiskuntaan, heille on annettava mahdollisuus vaikuttaa tasavertaisina kansalaisina elinympäristöönsä.

Mäkelä näkee demokratiakasvatuksen roolin tärkeänä nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäämisessä. Hän iloitsee myös, että nuorisolain 8. pykälä on jo otettu tosissaan, oppilaskunnat ovat tulossa kaikkiin kouluihin ja nuorisovaltuustojen määrä on kasvussa. Luontainen jatkumo nuorten paremmalle huomioimiselle ja kuulemiselle olisikin äänestysikärajan laskun toteuttaminen seuraavissa kuntavaaleissa.

”16-vuotias maksaa jo veroja ja on rikosoikeudellisessa vastuussa. 16-vuotiaaseen kohdistuu yhteiskunnallisia velvollisuuksia, niin on outoa ja epätasa-arvoista, että vastaavasti nuorella ei ole oikeuksia”, Mäkelä huomauttaa.

Mäkelä korostaa, että osallistuminen on paras tapa innostaa kiinnostumaan vaikuttamisesta ja yhteiskunnasta. Nuorisoon liitetään usein kapinallisuus, mutta käytännössä on huomattavasti toimivampaa ja tehokkaampaa, että nuoret vaikuttavat yhteiskunnallisten rakenteiden kautta elinympäristöönsä kuin yhteiskuntaa vasten kapinoiden. Myös nuoret itse kokevat äänestämisen parhaaksi vaikuttamisen tavaksi. On äärimmäisen tärkeää, että nuorille luodaan kanavat osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Usein on vedottu siihen, että nuoret itse vastustavat äänestysikärajan laskemista. Kuitenkin helmikuussa julkaistun Nuorisobarometri 2013 tutkimuksen mukaan nuorten asenne on muuttunut ja useampi kuin joka toinen 15-17 vuotiaista on sitä mieltä, että äänestysikäraja tulisi laskea 16-vuoteen. Myös seurakuntavaalien kokeilu oli onnistunut, ja kannustaa ikärajan laskemiseen.

”Kuntalain kokonaisuudistuksen osana pohditaan demokraattista vaikuttamista ja siinä yhteydessä olisi luontevaa käynnistää jälleen laajempi pohdinta nuorten osallisuuden lisäämisestä ja äänestysikärajan laskemisesta. Äänestysikäkokeilu seurakuntavaaleissa oli onnistunut ja mielestäni kokeilua voisi jatkaa seuraavaksi tulevissa kuntavaaleissa.”

Mäkelä muistuttaa, että Euroopassa 16-vuotiaiden ikäraja on kokeiluna tai vakiintuneena jo useammassa maassa, ja myös Euroopan neuvosto on kannustanut selvittämään äänestysiän laskemista.

Lisätietoja:
Outi Mäkelä, kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja p. 050-5122877

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram