23.03.2014

Nuorten työllistymistä helpotettava

Kokoomuksen Mäkelä: Nuorten työllistymistä helpotettava

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä kannustaa hallitusta edistämään kehysriihessä nuorten mahdollisuuksia työllistyä. Mäkelä ehdottaa, että työ aloitettaisiin uudistamalla nuorten palkkatukena käytettyä sanssi-korttia.

”Sanssi-kortti voitaisiin jatkossa myöntää suoraan nuorelle, jolloin byrokratia helpottuisi yrittäjän osalta ja kynnys työllistämiseen madaltuisi. Samalla sanssi-kortin käyttömahdollisuutta voitaisiin laajentaa siten, että yhden työnantajan sijasta nuoren voisivat työllistää yhdestä kolmeen yritystä yhdessä”, ehdottaa Mäkelä.

”Jos yritykset voisivat työllistää nuoren yhdessä, niin se lisäisi varmasti mahdollisuutta palkata nuoria esimerkiksi kesäapulaisiksi. Samalla nuorelle avautuisi yhden työtilaisuuden sijasta parhaimmillaan kolme potentiaalista tulevaa työpaikkaa”, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja työllistymisen edistämisen eteen on tehtävä taloudellisesti haastavana aikana sellaisia tekoja, jotka eivät vaatisi rahallisesti suuria panostuksia.

”Taloudellisesti vaikeina aikoina on etsittävä lisäarvoa byrokratiaa purkamalla ja helpottamalla tätä kautta yritysten kykyä työllistää nuoria”, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan tarvittavat uudistukset nuorten palkkatukeen voitaisiin tehdä jo kehysriihessä. ”Samalla olisi edistettävä muitakin nuorten työelämäkynnystä madaltavia tekoja, kuten oppisopimuskoulutuksen rinnalle kaavailtua koulutussopimusta”, Mäkelä päättää.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram