10.07.2014

Perintöveron poiston tarkoitus on luoda talouskasvua ja parantaa työllisyyttä

Sdp:n Mikael Jungner kirjoittaa blogissaan, että perintövero on verohelpotus. Osittain Jungner onkin oikeassa, kun tarkastellaan verotuksen nykymallia ainoastaan sillä muutoksella, että perintövero poistettaisiin ja korvattaisiin täysimääräisesti luovutusvoittoverolla. Jungner kuitenkin oikoo mutkia niin että katukivet lentävät ja renkaat ovat kovilla.

Yrityksen luovutusvoittoveroa ja nykyistä perintöveroa vertaillessaan Jungner tarttuu täysin väärään oksaan, koska tarkoitushan on nimenomaan, että jatkaja pitää yrityksen itsellään. Sukupolvenvaihdoksiin Jungner taas ei tarjoa mitään ratkaisuja, kuten eivät muutkaan perintöveron kannattajat.

Myös asuntoesimerkissä nykyiselläkin järjestelmällä Jungnerin laskelma veroista on 32 000 euroa liian korkea. Todellisuudessa tulee käyttää 20:n % hankintameno-olettamaa. Jos asunnon omistaa 10 vuotta ja sitten myy, nousee hankintameno-olettama 40:een %, ja Jungerin laskelma on 64 000 euroa väärässä.

Verot ovat toki silti korkeammat kuin nykyisen mallilla, mutta oleellista on huomata, että hankintameno-olettamaa ja hankinta-ajan määritelmää muokkaamalla pystymme säätämään verotuksen tasoa sille kireydelle, jonka valtiontalous kestää.

Jos perintöveroa lähdetään poistamaan, poisto täytyy tietenkin tehdä pitkällä aikavälillä. Samalla tulisi suunnitella koko aiheeseen liittyvä verotus uudestaan. Keskeistä on, että hankinta-aika ja -arvo laskettaisiin Ruotsin mallin mukaisesti aina siitä hetkestä, jolloin omaisuus on hankittu, riippumatta siitä, onko omaisuus peritty vai ei. Oleellista on myös se, että veroja joutuisi maksamaan vasta, kun rahaa itse asiassa tulee käteen, ei laskennallisen arvon mukaan siinä vaiheessa, kun perintö saadaan. Perintöverotuksen poistamiseen liittyy ongelmia, mutta ne korjattaisiin samassa yhteydessä, kun perintöveroa lähdettäisiin poistamaan.

Talouskasvu on tärkeintä

Perintöverotukseen kannattaa tehdä muutoksia talouskasvun ja työllistämisen takia. Kokoomukselle perintöveron poistaminen on tärkeää nimenomaan pk-yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamisen vuoksi. Pellervon Taloustutkimuksen mukaan perintövero nimittäin oikeasti haittaa yritysten kasvua, koska vero on pois investoinneista sekä yrityksen kasvusta. Jos yritys ei kasva, ei se myöskään palkkaa lisää työntekijöitä. Tämän ajatuksen jakaa muun muassa Perheyritysten liitto.

Täytyy muistaa, että uusi omistaja ei saa yhtään euroa itselleen omaan käyttöön, kun hän perii osakeyhtiön. Rahat täytyy vielä erikseen nostaa osinkoina – joita niitäkin verotetaan. Myös yrityksen voittoa verotetaan yhteisöverolla. Pahimmillaan uutta yrittäjää verotetaan siis kolminkertaisesti. Ymmärrettävästi moni saattaa laskea, että yksinkertaisesti perimiseen ei ole varaa, vaikka tahtoisikin jatkaa perheyritystä. Tämä on kansantaloutemme elinvoimalle suuri menetys.

Perheyrityksistä noin 73 % on kokenut ainakin osittaisen sukupolvenvaihdoksen, eli asia koskee valtaosaa yrityksiämme. Kuinka moni on jättänyt sukupolvenvaihdoksen tekemättä kireän perintöverotuksen vuoksi ja esimerkiksi myynyt tai lopettanut toiminnan kokonaan? Yksikin elinvoimainen yritys on liikaa.

Kaikkein pahinta on se, jos suomalainen omistuspohja rapautuu oman verotuksemme vuoksi. Esimerkiksi kiuas- ja saunavalmistaja Harvia jouduttiin myymään pääomasijoittajalle perintöveron vuoksi. Suomeen pitää saada nimenomaan sitoutuneita suomalaisia perheyrityksiä työllistämään ja luomaan hyvinvointia.

Perheyritykset ovat Suomelle valtava voimavara, joiden toimintaedellytyksistä on pidettävä kiinni. Sukupolvenvaihdosten on oltava sujuvia. Uudella yrittäjäsukupolvella on usein edellistä paljon enemmän kasvuhaluja ja paremmat kansainväliset valmiudet. Juuri kasvua ja vientiä Suomi tarvitsee!

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram