11.09.2014

Kunnille lisää vapautta palveluiden järjestämiseen!

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä pitää erinomaisena hallituksen esitystä käynnistää määräaikaisia kuntakokeiluja palveluiden järjestämiseksi kevyemmillä velvoitteilla ja uusilla toimintamalleilla.

”Kunnissa on lopulta paras tieto ja osaaminen siihen, miten kuntalaisten tarvitsemat palvelut on järkevintä toteuttaa. Kuntakokeilut mahdollistavat nyt siirtymisen valtion tiukasta ohjauksesta malliin, jossa kunnille annetaan enemmän vapautta päättää palveluiden järjestämisestä. Kuntakokeiluiden perusteella hyvät käytännöt ja kuntien velvoitteiden purkaminen pitää myöhemmin laajentaa koskemaan kaikkia kuntia”, toteaa Mäkelä.

Mäkelä kehuu käynnistettäviä kuntakokeiluja kuntalaisen nostamisesta uudistuksen keskiöön.

”Hallitus nostaa kuntalaiset uudistuksen kärkeen. Viranomaisten yhteistyötä haittaavia esteitä puretaan ja palveluiden järjestämiseksi muodostetaan ammattilaisten yhteistyöhön perustuvia palvelukokonaisuuksia. Ihmisille on tärkeää, että viranomaisten yhteistyö toimii saumattomasti. Tämä edellyttää myös, että tieto kulkee viranomaisten välillä kuitenkin niin, että ihmisten yksityisyyden suojaa kunnioitetaan”, painottaa Mäkelä.

Kuntakokeilujen käynnistämisen lomassa Mäkelä penää vauhtia kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamiseksi kuntakokeiluiden käynnistämisen lisäksi.

”Kuntien niskaan on vuosien mittaan kaadettu lukuisia uusia normeja ja velvoitteita. Jotta kunnat pystyvät jatkossakin järjestämään kuntalaisten tarvitsemat tärkeät peruspalvelut, kuten perusopetuksen, sairaanhoidon ja vanhustenhoidon, niiden tehtäväkuormaa on kevennettävä. Hallituksen päättämä kuntien normipurku on vietävä nyt maaliin”, vaatii Mäkelä.

Lisätietoja:
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä p. 050-512 2877

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram