18.02.2015

Keskustan koulutuslinja jäi häilyväksi

Tänään pääsimme eduskunnassa keskustelemaan koulutuksesta, kun oppositiopuolueet Keskustan johdolla haastoivat hallitusta välikysymyksellä. Aihe on tärkeä ja hyvä sinänsä, että se nousi esiin. Koulutus ja osaaminen ovat Suomelle pääomaa, jonka säilymisestä ja kasvusta on pidettävä huolta.

Välikysymys oli kuitenkin varsin kyseenalainen tapa nostaa asia tapetille. Idea siihen oli ilmeisesti syntynyt Educa messuilla, kun oli tullut puheeksi, että kymmenien välikysymysten joukossa oppositio ei ollut vielä tästä aiheesta keksinyt hallitusta haastaa. Kyseenalaisen siitä tekee se, että Keskusta ei omassa varjobudjetissaan ole esittänyt minkäänlaisia peruutuksia välikysymyksessään kritisoimiin leikkauksiin, eikä myöskään lisärahoitusta koulutukseen. Nyt irrallaan muusta, keskusta esitti epämääräisen joukon lisäyksiä, ilman kokonaisnäkemystä.

Keskusta on myös omassa budjettivaihtoehdossaan ollut valmis kääntämään selkänsä korkeakouluille perumalla hallituksen tekemän 150 miljoonan euron pääomituksen yliopistoille.

Keskustan linja on koulutuksessa ollut muutoinkin häilyvä. Esimerkiksi koululaisten vapaudesta hakeutua haluamiinsa erityispainotteisiin kouluihin on kuultu useampia linjauksia. Educa -messuilla Keskustan puheenjohtaja totesi, että on valmis rajoittamaan lasten kouluvalintoja. Minkä jälkeen edustaja Vehviläinen kiirehti korjaamaan Sipilän sanoja, että jatkossakin lapsen pitää voida valita lähikoulun lisäksi musiikki- tai kuvataidepainotteinen luokka. Ja tänään puolestaan edustaja Puumala linjasi puheensa niin, että siitä väistämättä sai sen mielikuvan, että Keskusta ei kannata vapaata hakeutumisoikeutta.

Kokoomus on puolustanut koulutuksen kehittämistä vaikeassakin taloustilanteessa. Viime hallituskaudella aloitetut ryhmäkokoavustukset ovat johtaneet suurten perusopetuksen ryhmien koon puolittumiseen, ja samalla opettajilla on ollut mahdollisuus keskittyä paremmin tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseen.

Peruskoulujen ja lukioiden uudet tuntijaot ja opetussuunnitelmat edesauttavat lisäämään opetuksen laatua tulevaisuudessa.

Toisen asteen rahoitusta uudistettaessa pienten lukioiden asemaa turvataan erillisellä syrjäseutulisällä. Tieto ja viestintäteknologian tuomat mahdollisuudet, etäopetuksen kehittäminen ja alueen oppilaitosten tiiviimpi yhteistyö turvaavat, ettei toisen asteen koulutus muutu vain kasvukeskusten palveluksi.

Kokoomukselle on tärkeää, että suomalainen osaaminen saadaan uuteen nousuun ja jokaiselle nuorelle turvataan mahdollisuus oppimiseen. Säästötie on koulutuksen osalta kuljettu nyt loppuun.

IMG_2257

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram