22.02.2015

Perustuslaillista arviointia tulee tehdä paremmin jo lainvalmisteluvaiheessa

Tiedote 22.2.

Perustuslakivaliokunnan roolia eduskunnan lainsäädäntötyössä on viimepäivinä jälleen kovin sanoin kritisoitu. On mm. esitetty väitteitä, että se torppaa uudistukset ja on nyky-yhteiskunnan kehityksen tulppa.

Kritiikin kohteena on paitsi perustuslakiasiantuntijoiden harvalukuinen joukko, etenkin nykykäytäntö, jossa perustuslaillinen arviointi lainvalmisteluvaiheessa jää kovin vähäiseksi ja eduskuntavaiheessa tapahtuvassa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä saattaa nousta esiin muutostarpeita, joiden vuoksi lakeja on uudelleenarvioitava tai muokattava.

Perustuslakivaliokunta on jäsentensä poliittisesta taustasta huolimatta keskittynyt puhtaasti valtiosääntöoikeudelliseen tarkasteluun, eikä ratkaisuja tehdä hallitus/ oppositio asetelman pohjalta. Tämä väistämättä aiheuttaa sen, että mitä enemmän hallituksen esitysten valtiosääntöoikeudellinen arviointi jää perustuslakivaliokunnalle, sitä enemmän lisääntyy epävarmuus esitysten etenemiseen.

Perustuslakivaliokunnassa varapuheenjohtajina tällä kaudella toimineet Outi Mäkelä ja Anu Urpalainen ovat kokeneet tehtävässä toimiessaan, että lakiesitysten perustuslaillinen arviointi jää liian kevyeksi lainvalmisteluvaiheessa.

Lakiesitysten valmisteluvaiheessa ministeriöillä on halutessaan käytössään sama joukko perustuslakiasiantuntijoita, kuin perustuslakivaliokunnalla. Myös oikeuskanslerilla on oma roolinsa ministeriöiden tointen laillisuusvalvonnassa. Jos epävarmuustekijöitä halutaan vähentää ja lainkäsittelyprosessia eduskunnassa sujuvoittaa, olisi hyvä lisätä esitysten valtiosääntöoikeudellista tarkastelua valmisteluvaiheeseen, edustajat toteavat.

Eduskunta ei lähtökohtaisesti ole myöskään lainvalmisteluelin. Huolimattomasti pohditut lakiesitykset eivät palvele kenenkään etua. Mäkelä ja Urpalainen toivovat, että ministeriöiden lainvalmistelutyöhön kiinnitettäisiin jatkossa huomiota. Eduskunta soveltuu huonosti korjaamaan lakiesityksissä olevia puutteita. Lainsäädännön tehokkuutta ja laatua on mahdollisuus parantaa.

Lisätietoja: Outi Mäkelä ja Anu Urpalainen

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram