29.05.2015

Tunti lisää liikuntaa koulupäivään

Uudessa hallitusohjelmassa on monia hyviä ja mielenkiintoisia kohtia, joista yksi on, että koulupäiviin saadaan tunti lisää liikuntaa laajentamalla Liikkuva koulu -hanke valtakunnalliseksi. Asia nousi esiin näkyvästi hallitusohjelman julkistamisen yhteydessä.

Liikkuva koulu -mallia on toteutettu jo vuodesta 2010 alkaen ja mukana on jo yli 800 koulua. Liikkuva koulu -ajatus perustuu siihen, että koulupäiviin lisätään tunti liikuntaa eri keinoin normaalin koulutyön oheen. Tätä on toteutettu esimerkiksi niin, että tunneilla istutaan vähemmän, välitunneilla tarjotaan erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja koulumatkat kuljetaan lihasvoimin. Tuntikehykseen ei siis puututa, eikä koulupäivien pituutta lisätä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella alkunsa saanut malli on tehnyt koulupäivistä viihtyisämpiä ja kannustanut yhdessä tekemiseen. Fyysinen aktiivisuus ja hyvä kestävyyskunto ovat yhteydessä hyvin arvosanoihin, ja ne edistävät keskittymistä ja osallistumista luokkahuoneessa.

Hankkeeseen osallistuneet koulut ovat itse saaneet päättää, miten lisäävät liikuntaa. Suunnitelmat on tehty yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kouluterveydenhoidon kanssa. Osassa kouluista järjestetään liikuntapäiviä, osassa on tarjolla välitunneiksi vaikkapa sählyturnauksia.

Etelä-Suomen liikuntaneuvoston puheenjohtajana olen päässyt tutustumaan siihen, miten monin eri tavoin liikuntaa on kouluissa lisätty ja millaisia positiivisia vaikutuksia sillä on ollut. Yhtenä esimerkkinä mieleen on jäänyt Kuoppanummen koulukeskuksessa toteutettu ajatus välituntiperäkärryistä, joissa on iso valikoima erilaisia lahjoitusvaroin hankittuja liikuntavälineitä välitunneilla käytettäväksi.

Vain neljännes suomalaisista koululaisista liikkuu tarpeeksi. Liikkuminen lisää motorisia taitoja ja fyysistä toimintakykyä, ja vähentää esimerkiksi masennusoireita. Liikunnan lisäämisestä on siis paljon kauaskantoista ja pitkäkestoista hyötyä, ja on hienoa, että Liikkuva koulu -hanke halutaan laajentaa valtakunnalliseksi. Hankkeesta on jo nyt saatu paljon hyviä kokemuksia, joiden pohjalta sitä on helppo lähteä viemään eteenpäin.

Liikkuva koulu -hankkeesta voi lukea lisää täältä.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram