19.06.2015

Ministeri Tiilikaiselta tukea Mäkelälle: Tunnistusmerkinnällä mahdollista puuttua pentutehtailuun

Tiedote

Kokoomuksen Outi Mäkelä peräänkuuluttaa hiljattain jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta vastausta siihen, voitaisiinko Suomessa siirtyä monen muun maan tapaan pakolliseen lemmikkien rekisteröintiin ja tunnusmerkitsemiseen.

Ajatus on, että näin voitaisiin puuttua pentutehtailuun ja siitä johtuvaan lemmikkieläinten epäeettiseen kohteluun.

Maa- ja metsätalousministeriössä on ollut jo vuodesta 2012 asti valmisteilla eläinsuojelulain kokonaisuudistus, jossa on tarkoitus puuttua muun muassa eläinten laittoman maahantuonnin aiheuttamiin ongelmiin.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa, että lainvalmistelun yhteydessä asiaa on selvitetty, ja tunnusmerkintä- ja rekisteröintipakko voisivat osaltaan edistää eläinten vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa. Toisaalta pelätään että uusi järjestelmä lisäisi hallinnollista taakkaa ja kustannuksia merkittävälle osalle kansalaisista.

–Järjestelmästä saatavien hyötyjen tulisi luonnollisesti ylittää siitä aiheutuvat haitat, jotta sen toteuttaminen olisi perusteltua, Tiilikainen summaa. Rekisterin perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia on Tiilikaisen mukaan tarkoitus selvittää ennen kuin asiasta tehdään päätöksiä.

– Rekisteröinnin ja siruttamisen pakollisuus on muualla osoittautunut toimivaksi, mutta kustannukset ovat tärkeä näkökohta. Ehkäpä tässäkin teknologian kehitys voi tulla avuksi niiden madaltamiseksi, Mäkelä ehdottaa

Pelkällä valistuksella ja tiedon lisäämisellä ei saada eläinten laitonta maahantuontia loppumaan, vaan siihen tarvitaan järeämpiä lainsäädännöllisiä aseita ja tiukempaa valvontaa.

Mäkelän mukaan pentutehtailu ei saa jäädä ikuisuusongelmaksi, vaan siihen on löydettävä ratkaisu keinolla tai toisella.

–Toivottavasti lakiuudistus etenee mahdollisimman pian ja eläinsuojelulaki saadaan päivitettyä tälle vuosikymmenelle, Mäkelä sanoo.

Esityksen uudeksi eläinsuojelulaiksi on tarkoitus valmistua tänä vuonna.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram