15.07.2015

Kokoomuksen Mäkelä: Ministeri Rehulalta vaaleanvihreää valoa translain uudistukselle

Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Outi Mäkelä jätti kevään istuntokauden lopussa kirjallisen kysymyksen translain muutosten etenemisestä eduskunnassa.

–Nykymuotoinen Suomen laki transsukupuolisen henkilön sukupuolen vahvistamisesta on toistuvasti saanut kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöiltä ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta, Mäkelä perustelee.

Translain uudistaminen oli osa kansalaisaloitetta, jonka pohjalta eduskunta viime kaudella hyväksyi avioliittolain muutoksen, joka mahdollistaa kahden samaa sukupuolta olevan henkilön keskinäisen avioliiton.

Viime hallituskaudella translain muutoksia valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta hallitus ei antanut asiasta esitystä eduskunnalle. Loppuraportissaan sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksiä käsitellyt työryhmä ehdotti lisääntymiskyvyttömyyden ja naimattomuuden sukupuolen vahvistamisen edellytyksinä poistettaviksi translaista.

Perhe ja peruspalveluministeri Juha Rehulan vastaa Mäkelän kysymykseen siitä, onko tällä hallituskaudella aikeita toimia translain uudistuksen edistämiseksi.

–Oikeusministeriön lakivaliokunnalle antaman lausunnon mukaan kaikki kansalaisaloitteessa ehdotetut muutokset olisi mahdollista toteuttaa sellaisinaan ilman lakiteknisiä ongelmia, Rehula sanoo.

Ministerin mukaan translain säätämisen tarkoituksena oli transsukupuolisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen, sillä translakia edeltävässä lainsäädännössä ei ollut säännöksiä siitä, millä edellytyksillä henkilön oikeudellinen sukupuoli voitiin muuttaa vastaamaan hänen omaa käsitystään sukupuolestaan. Sukupuolen vahvistamiselle asetettavia edellytyksiä on kuitenkin perusteltua jatkuvasti tarkastella perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

–Toivottavasti tämä on tulkittavissa niin, että ministeri näyttää vaaleanvihreää valoa asian etenemiselle, Mäkelä toteaa.

Muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa vastaavia lakeja on jo muutettu Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti eli niin, että ne perustuvat itsemääräämisoikeuteen eikä niihin sisälly esimerkiksi vaatimuksia lisääntymiskyvyttömyydestä tai mielenterveysdiagnoosista. Esimerkiksi Tanskassa sukupuolen vahvistamiseksi omalla hakemuksella vaaditaan 18 vuoden ikä ja kuuden kuukauden odotusaika.

Mäkelän mukaan ainakin nykyisen lain terminologia ja nimi olisi syytä päivittää pikaisesti. Laissa käytetään sanaa ”transseksuaali”, joka ei nykypuheessa enää ole käytössä. Oikea termi olisi ”transsukupuolinen”.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin vetoomuksen translain uudistuksesta on kerännyt jo yli 13 000 allekirjoitusta.

–Kokemus on osoittanut, että kansalaisaloitteella on tämäntyyppisissä asioissa vaikutusta. Ministerin mukaan kyse on periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta, joten tätäkin asiaa voisi saada etenemään kansalaisten voimin, Mäkelä arvioi.

–Toivotan ministeri Rehulalle rohkeutta asian eteenpäin viemiseen.

Outi Mäkelän kirjallinen kysymys 
Ministeri Rehulan vastaus

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram