21.07.2015

Aloittavan yrittäjän elintaso turvattava

Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Outi Mäkelä peräänkuuluttaa aloittaville yrittäjille myönnettävän starttirahan ehtojen tarkistamista.

Starttirahan tarkoitus on tukea ja edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä ja turvata yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää. Työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan starttirahaa voidaan myöntää 530–860 euroa kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan.

Tuen myöntämisen edellytyksinä ovat mm. yrittäjäkokemus tai -koulutus, mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.

–Yksi edellytys starttirahan saamiseksi on se, ettei toimeentuloa ole jo turvattu esimerkiksi palkkatuloilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palkkatuloja ei sallita lainkaan. Alkuvaiheessa saattaisi kuitenkin tarvita lisätienestejä yrityksen kulujen kattamiseen ja elämiseen, kun yritystoiminta ei vielä tuota tuloa, Mäkelä sanoo.

Tämä poikkeaa esimerkiksi opiskelijan tukien ehdoista. Päätoiminen opiskelija voi kuukaudessa nostaa opintotukea, -lainaa sekä opintotuen asumislisää enimmillään jopa liki 940 euroa, ja tienata opintojensa ohessa noin 660 euroa kuukaudessa.

Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan jopa viidennes suomalaisista korkeakouluopiskelijoista pitää yrittäjäksi ryhtymistä todennäköisenä uravaihtoehtona. Yrityksen perustaminen houkuttelee erityisesti kulttuuri- sekä luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoita.

Yritystoiminta ja yrittäjäksi ryhtyminen siis kiinnostaa, ja esimerkiksi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan teettämään kyselyyn vastanneista yrittäjistä suurin osa näkee tämänhetkisen tilanteensa yrittäjänä joko melko tai erittäin positiivisena. Pieniä yhden hengen yrityksiä on myös väläytelty mahdollisina suurina työllistäjinä.

–Starttirahan myöntämisen ehtoja pitäisi tarkistaa, jotta se voisi todella palvelle alkuperäistä tarkoitustaan ja tukea ja edistää uutta yritystoimintaa, Mäkelä esittää.

–Yritystoimintaa ei tokikaan pidä rakentaa tukien varaan, mutta starttiraha on tarpeellinen erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Mäkelä on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram