28.07.2015

Mikä avuksi haahkakatoon?

Haahkojen määrän vähentyminen Suomessa on aiheuttanut huolta jo pitkään, ja nyt Suomen Luonnonsuojeluliitto on ehdottanut haahkakoiraiden metsästyksen kieltämistä kantojen kasvattamiseksi.

Tutkimusten mukaan haahkojen määrään vaikuttavat kuitenkin ensisijaisesti petolajit kuten minkki, supikoira, korppi ja merikotka, sekä haahkojen luontaisten elinalueiden olosuhteiden muutokset. Pedoista uhanalainen merikotka saalistaa haahkoja eniten.

Haahkan pääasiallista ravintoa ovat sinisimpukat, ja niiden vähentyminen vaikuttaa suoraan haahkojen määrään. Simpukkakantoja taas vähentää esimerkiksi Itämeren rehevöityminen.

Myös poikasten massakuolemat harventavat haahkakantaa, ja niihin ovat usein syynä sairaudet. Kehnot sääolotkin saattavat aiheuttaa poikaskuolemia – poikasten voi sateiden ja myrskyjen vuoksi olla vaikea löytää sopivaa ravintoa.

Haahkakoiraiden metsästyksen kieltämisellä ei siis vielä ratkaista niitä ongelmia, jotka lintukantaa todellisuudessa verottavat. Lintukantojen kasvattaminen ja suojeleminen vaatii lajien elinympäristön suojelemista ja esimerkiksi aktiivisia toimia Itämeren rehevöitymisen hidastamiseksi.

Euroopan komissio on kehottanut Suomea tehostamaan lintujen suojelua, ja maa- ja metsätalousministeriö on jo nyt rajoittanut uroshaahkojen kesämetsästystä niin, että se on ollut sallittua vain kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Ministeriön mukaan rajaus mahdollistaa uroshaahkojen metsästyksen järkevän hyödyntämisen ja ekologisesti tasapainoisen sääntelyn periaatteita lintudirektiivin mukaisesti.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram