04.08.2015

Taksiliikenteen saatavuus turvattava

Taksiliiton toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki ilmaisi heinäkuussa Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla huolensa Liikenne- ja viestintäministeriön kannanotosta, jossa toivottiin muutoksia taksiliikennelakiin, jotta digitaalisten taksipalveluiden käyttöönotto helpottuisi. Säynäjoki epäilee, että lakimuutoksella pyrittäisi tilanteeseen, jossa luotaisi mahdollisuus henkilöiden kuljettamiseen korvausta vastaan ilman liikennelupaa tai muita ammattiliikenteen edellytyksiä.

Suomalainen taksijärjestelmä on kehitetty toimivaksi nimenomaan Suomen oloissa, eikä sitä voida suoraan verrata tai siihen ottaa mallia maista, joissa väestömäärä on huomattavasti suurempi ja kaupungit tiheämmin asuttuja. Taksi Helsingin vuoden 2015 tutkimuksen mukaan Suomessa on pohjoismaisiin pääkaupunkeihin verrattuna halvimmat taksimatkat. Ruotsissa kilpailu on vapautettu ja taksilla ajaminen on silti kalliimpaa kuin meillä Suomessa.

Taksia käyttävät paljon myös koululaiset ja ikäihmiset, ja erityisesti syrjäseuduilla taksipalvelut ovat paljon muutakin kuin pelkkä kyyti paikasta toiseen: tuttu taksikuski voi auttaa kauppakassien kantamisessa ja olla asiakkailleen kuin vanha kaveri.

Taksiliikennelain mahdolliseen muutokseen ja siitä seuraavaan lupien vapauttamiseen liittyykin huoli siitä, voiko taksiliikenne säilyä sellaisilla alueilla, joilla kysyntää ei välttämättä ole yhtä paljon kuin suurissa kaupungeissa. Jos takseilla ei ole päivystysvelvoitetta, saattaa syntyä tilanteita, joissa yrittäjät hoitavat vaikkapa vain ennalta sovittuja inva- ja koulutaksikyytejä, eikä päivystävänä taksina toimiminen enää houkuttele.

Harvaan asutuilla seuduilla päivystävien taksien puute vaikeuttaisi monen autottoman liikkumista ja saattaisi johtaa esimerkiksi siihen, että auton rattiin noustaisi herkemmin myös humalassa, mikä taas vaarantaisi myös muun liikenteen.

Taksiliitto lanseerasi tänä kesänä Valopilkku-sovelluksen, jonka on tarkoitus kilpailla Uber-sovelluksen kanssa. Uber on älypuhelinsovellus, jonka kautta yksityishenkilöt voivat tarjota kyytejä niitä tarvitseville. Sovelluksen laillisuudesta on keskusteltu ympäri maailmaa sen suosion kasvaessa, ja esimerkiksi Ranskassa se julistettiin hiljattain laittomaksi. Uberin valtti on se, että kyyti on yleensä taksikyytiä edullisempi.

Siinä, missä Uberin tarkoitus on yhdistää kyydin tarvitsija ja tarjoaja riippumatta siitä, onko kyyditsijällä liikennelupaa tai ei, Valopilkku löytää käyttäjälleen taksin, kertoo taksin numeron ja auton arvioidun saapumisajan. Valopilkku ei ole vielä käytössä koko maassa, mutta Taksiliiton mukaan asiakaskokemukset palvelusta ovat olleet pääasiassa positiivisia.

Mikäli taksiliikennelakiin tehdään muutoksia, on ne tehtävä niin, ettei niillä muisteta vain taksin iltakäyttäjiä tai Helsingissä taksitolpalla jonottavia pikkujoulujuhlijoita.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram