25.09.2015

Kokoomusedustajilta aloite: Alkoholisäätelyä kevennettävä kokeilulailla

Tiedote
25.9.2015

Kokoomuksen kansanedustajat Outi Mäkelä, Jukka Kopra ja Sinuhe Wallinheimo jättivät perjantaina toimenpidealoitteen, jossa esitetään alkoholisäätelyn keventämistä kokeilulailla. Aloitteen taustalla on hallitusohjelman kirjaus kokeilukulttuurin edistämisestä ja hyödyntämisestä.

Kokeilukulttuurille on tarvetta, ja kokeiluja on saatava liikkeelle nopeasti ja rohkeasti konkreettisilla toimilla. Kokeiluluontoisten hankkeiden kautta saadaan luotettavaa tietoa esimerkiksi lakimuutosten vaikutuksista sellaisella tavalla ja tarkkuudella, johon etukäteisellä vaikutusarvioinnilla ei välttämättä pystytä.

Edustajat muistuttavat, että alkoholisäätely liittyy selkeästi työvoimavaltaisiin aloihin ja pienyrittäjyyteen, joten sen keventämisessä eteneminen harkitusti ja valikoiden kokeilujen kautta voisi vahvistaa alojen liiketoimintamahdollisuuksia. Edustajat pitävät tätä erityisen tärkeänä harvaan asuttujen alueiden kaupan palveluiden säilymiselle.

Alkoholisääntelyä keventävän kokeilulain säätäminen sopisi hallitusohjelman vahvaan kokeiluhenkeen. Oletettavasti alojen liiketoimintamahdollisuuksien vahvistaminen osaltaan tukisi näiden alojen investointi- ja työllisyyskehitystä. Tämä olisi erityisen tärkeää harvaan asuttujen alueiden kaupan palveluiden säilymiselle.

Kokeilulaki sisältäisi mm. laajennuksia oluen ja muiden enintään 4,7-prosenttisten alkoholijuomien myyntiaikoihin alle 400 m2 laajuisissa kaupoissa, valmistustaparajoituksen poiston sekä alkoholiluvan yhdistämisen elintarvikelupaan. Ravintola- ja matkailualalla kokeilu sisältäisi esimerkiksi anniskelutiloja, -alueita ja henkilökuntaa koskevien säädösten ja määräysten yksinkertaistamisen sekä ravintoloiden aukiolon vapauttamisen ilman jatkoaikalupia. Kokeilulain ehdotetaan olevan voimassa 2016–2017 ja sen vaikutuksia arvioitaisi vuoden 2018 aikana.

Toimenpidealoite on osa hallitusohjelmassakin esitettyä normien purkamista ja sääntelyn järkevöittämistä, ja liittyy myös Outi Mäkelän lakialoitteeseen liikeaikalain kumoamisesta.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram