09.10.2015

Hyvää vanhusten viikkoa

Tällä viikolla on vietetty Vanhusten viikkoa, jonka teemana on tänä vuonna ”Tulevaisuutta rakentamassa”. Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helinin mukaan vanhuseläkeikä alkaa jo olla lähes yhtä pitkä kuin työelämäikä. Monet ikäihmiset toivovatkin pysyvänsä terveinä eläkeiässäkin, ja tekevät suunnitelmia pitkälle tulevaisuuteen.

Yksi merkittävä ongelma ikäihmisten keskuudessa on yksinäisyys. Perhesuhteiden kaventuminen ja esimerkiksi muuttaminen vanhasta tutusta omakotitalosta kaupunkikerrostaloon voivat vaikuttaa yksinäisyyden tunteeseen merkittävästi.

Yksinäisyys on tutkimusten mukaan terveydelle vaarallista ja altistaa esimerkiksi masennukselle. Itsensä yksinäisiksi kokevat käyttävät muita enemmän terveyspalveluita, ja työikäisissäkin yksinäisyys voi johtaa pitkiin sairaslomiin ja työkyvyttömyyteen.

Vain viranomaisvoimin yksinäisyyttä ei kuitenkaan voi ehkäistä. Etenkin vanhusten yksinäisyyden torjumisessa yhteisöllisyyden kasvattaminen on merkittävässä roolissa. Kun kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita uudistetaan, on pyrittävä rakenteisiin, jotka tukevat yhteisöllisyyttä. Erilaisten järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä tulee tehostaa uusien mallien löytämiseksi – ja yhteisöllisyyden synnyttämiseksi. On saatava aikaan kohtaamisia paitsi vertaisten, myös erilaisten toisiaan tukevien ryhmien välillä.

Iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä vähentävää Ystäväpiiri-toimintaa on toteutettu Vanhustyön keskusliitossa Raha-automaattiyhdistyksen tukemana jo lähes kymmenen vuoden ajan. Ystäväpiiri-ryhmiin on tänä aikana osallistunut yli 7000 iäkästä ihmistä, joista valtaosa on kokenut yksinäisyyden lievittyneen ja suosittelisi toimintaa myös muille.

Vanhusten tulevaisuuden turvaaminen on meille kaikille kunnia-asia. Siksi onkin tärkeää, että yksinäisyyden kaltaisiin ongelmiin puututaan ja niiden ehkäisemiseksi tehdään töitä.

lehdet

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram