09.12.2015

Kokoomuksen Mäkelä vaatii ripeitä toimia sosiaalitoimea uhkaavan kelpoisuusongelman ratkaisemiseen

Tiedote
9.12.2015

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Outi Mäkelä jätti marraskuun puolivälissä kirjallisen kysymyksen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksista. Mäkelä on huolissaan siitä, miten alkuvuodesta 2016 voimaan tulevaksi suunniteltu lainsäädäntö vaikeuttaa pätevien sosiaalityöntekijöiden sijaisten löytämistä.

Lakiuudistuksen mukaan sosiaalityöntekijän sijaisen tulee olla sosiaalityön opiskelija yliopistossa. Tähän asti kunnissa on paikattu tilannetta palkkaamalla vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen sosionomeja, mikä ei lakiuudistuksen myötä olisi enää mahdollista. Uudistus on aiheuttanut erimielisyyksiä ja alan toimijoilla on näkemys, että se tulisi korjata ennen lain voimaantuloa.

–Kunnissa tämä aiheuttaa haasteita siksi, ettei kelpoisia sosiaalityöntekijöitä ole saatavilla kunnallisen sosiaalihuollon tehtäviin, Mäkelä avaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä on harkinnassa muuttaa lakia niin, että sosiaalityöntekijän sijaisena voi alan opiskelijan lisäksi toimia sosiaalialalle soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

–Sosiaalityöntekijäpulaa on jouduttu kunnissa hoitamaan tilapäisen työvoiman avulla. Sosiaali- ja terveysministeriö ymmärtää kuntien huolen saada sosiaalityöntekijän tehtäviin pätevä työntekijä, Rehula toteaa.

Ministerin mukaan uudistuksessa tehtävässä rajauksessa on kyse siitä, että sosiaalityöntekijäpulaa vähennetään ensisijassa uudistamalla sosiaalityöntekijän ja sosionomien välistä työnjakoa.

Mäkelä on tyytyväinen, että ministeri suhtautuu asiaan myönteisesti, mutta pitää tärkeänä, että pätevyyskysymykseen löydetään selkeä ratkaisu ennen kuin laki astuu voimaan ja ongelma räjähtää kunnissa käsiin.

 

Mäkelän kirjallinen kysymys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_309+2015.aspx
Rehulan vastaus: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_309+2015.pdf

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram