22.12.2015

Kokoomuksen Tolvanen ja Mäkelä: Avovankilasta karkaamiseen voitava puuttua paremmin

Tiedote
22.12.2015

–Vuosittain merkittävä määrä avovankiloissa rangaistustaan suorittavia vankeja joko poistuu vankilasta luvatta tai jättää palaamatta vankilaan. Luvatonta poistumista koskevan lainsäädännön ajantasaisuutta on syytä arvioida ensi vuonna, esittävät kansanedustaja, eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan vuonna 2014 avovankilasta poistui luvatta yhteensä 48 vankia. Samana vuonna suljetusta laitoksesta taas karkasi 14 vankia. Viime vaalikaudella Mäkelä ja Tolvanen yhdessä 67 muun edustajan kanssa esittivät avovankilasta karkaamisen kriminalisoimista. Suljetusta vankilasta karkaamista arvioidaan voimassaolevan lainsäädännön mukaan rikoksena, kun taas avovankilasta karkaamisen sanktioksi on säädetty vankilan sisäinen kurinpitorangaistus. Kurinpitorangaistus on vangin arkeen heti tuntuva rangaistus hänen palattuaan vankilaan, mikä on tehokas ja toimiva rangaistus, edustajat toteavat.

–Poliisilla tulee olla riittävät toimivaltuudet karanneiden vankien etsintään. Osa heistä voi olla vaarallisia karkumatkansa aikana. Joskus karkumatka venyy viikkojenkin mittaiseksi. Tämän vuoksi tulisi arvioida poliisin karanneiden vankien etsimiseksi olevien tutkintatoimivaltuuksien ajantasaisuutta. Esimerkiksi voitaisiin arvioida, että voitaisiinko poliisille antaa oikeuksia telepakkokeinojen käyttämiseen vaaralliseksi arvioitujen vankilasta karanneiden etsimiseksi, edustajat ehdottavat

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram