22.12.2015

Vankiloista karkaamiseen voitava puuttua paremmin

– Vuosittain merkittävä määrä, erityisesti avovankiloissa rangaistustaan suorittavia vankeja joko poistuu vankilasta luvatta tai jättää palaamatta vankilaan. Luvatonta poistumista koskevan lainsäädännön ajantasaisuutta on syytä arvioida ensi vuonna.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan vuonna 2014 avovankilasta poistui luvatta yhteensä 48 vankia. Samana vuonna suljetusta laitoksesta taas karkasi 14 vankia. Viime vaalikaudella tein aloitteen, jonka tavoitteena oli kriminalisoida avovankilosta pakeneminen. Sen allekirjoitti 68 edustajaa, mutta aloite raukesi vaalikauden päätyttyä – kuten suurelle osalle kansanedustajien aloitteista tapahtuu.

Suljetusta vankilasta karkaamista arvioidaan voimassaolevan lainsäädännön mukaan rikoksena, kun taas avovankilasta karkaamisen sanktioksi on säädetty vankilan sisäinen kurinpitorangaistus. Kurinpitorangaistus on vangin arkeen heti tuntuva rangaistus hänen palattuaan vankilaan, mikä on tehokas ja toimiva rangaistus.

Viimepäivien uutiset ovat koskeneet opintovapaalta palaamatta jättämistä, jota voidaan kurinpitorangaistuksen osalta rinnastaa avovankilapakoon. Näihin tilanteisiin on säädetty vankeuslain 15 luvun 3§ järjestysrikkomuksista, joiden johdosta voidaan määrätä kurinpitorangaistus. Opintoluvan ehtojen rikkominen on 15 luvun 3§ 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu 8 luvun 9§:ssä tarkoitetun luvan ehtojen rikkominen.

– Poliisilla tulee olla riittävät toimivaltuudet karanneiden vankien etsintään. Osa heistä voi olla vaarallisia karkumatkansa aikana. Joskus karkumatka venyy viikkojenkin mittaiseksi. Tämän vuoksi tulisi arvioida poliisin karanneiden vankien etsimiseksi olevien tutkintatoimivaltuuksien ajantasaisuutta. Esimerkiksi voitaisiin arvioida, että voitaisiinko poliisille antaa oikeuksia telepakkokeinojen käyttämiseen vaaralliseksi arvioitujen vankilasta karanneiden etsimiseksi.

 

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram