29.02.2016

Kuntien terveyden edistämisen kannustimet turvattava

Sotesta on vielä ratkaisematta paljon suuria ja pieniä kysymyksiä. Yksi konkreettinen ratkaisematon kysymys on, kuinka jatkossa turvataan kuntien kannustimet ja resurssit huolehtia kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Aikaisemmin, kun kunta on itse vastannut sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta, kunnalla on ollut vahvat kannustimet edistää asukkaidensa terveyttä. Terveet ja hyvinvoivat asukkaat ovat tarkoitteen kunnalle pienempiä kustannuksia terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Sote-uudistuksen myötä kuntien kannustimet panostaa asukkaidensa hyvinvointiin muuttuvat. Luonnollisesti jokaisen kunnan tavoitteena on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista, mutta koska tulevaisuudessa lasku sosiaali- ja terveyskuluista tulee jakaantumaan kaikkien sote-alueen asukkaiden kesken, on uhkana, että yksittäisen kunnan kannustimet panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin laskevat.

Soten myötä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, henkilöstö ja resurssit siirtyvät perustettaville sote-alueille. Tällöin kuntien muiden toimialojen ennaltaehkäisevän ja terveyden edistämiseen tähtäävän työn merkitys korostuu. Suorien kannustimien puute voi kuitenkin pahimmillaan johtaa esimerkiksi liikuntapaikkojen hoidon tai paikallisten järjestöjen tukemisen laiminlyönteihin.

Sote-uudistuksella on tavoitteena parantaa palveluiden saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.  Osana sote-uudistuksen valmistelua kunnille on välttämätöntä luoda selkeät taloudelliset kannustimet ja mahdollisuudet jatkossakin huolehtia ja edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kannustimet on toteutettava joko osana soten rahoitusmallia tai valtionosuusjärjestelmää.

Kirjoitettu yhdessä Sari Multalan kanssa
Julkaistu Vantaan Sanomissa 27.2. ja Aamupostissa 29.2.2016

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram